Wynalazca powinien być osobą – uzasadnienie decyzji EPO w sprawie patentowania przez sztuczną inteligencję

Wynalazca powinien być osobą – uzasadnienie decyzji EPO w sprawie patentowania przez sztuczną inteligencję

06 lutego 2020 - Oliwia Czarnocka
Udostępnij:

Jak już wiemy, Europejski Urząd Patentowy (EPO) odrzucił dwa europejskie zgłoszenia patentowe, w których jako twórca została wyznaczona sztuczna inteligencja – DABUS.

Teraz wiemy już dlaczego tak się stało. Europejski Urząd Patentowy opublikował uzasadnienie swojej decyzji o odrzuceniu zgłoszenia wynalazku opracowanego przez DABUS. Zgłoszone rozwiązania przybliżaliśmy wcześniej na naszym blogu.

W swoim uzasadnieniu Europejski Urząd zaznacza, że Konwencja o patencie europejskim (EPC) przyznaje twórcom wiele różnych praw, m. in. prawo do wskazania jako twórcy w dokumentacji patentowej. Nawet w przypadku pominięcia osoby na liście twórców, można przed sądem krajowym domagać się uznania swoich praw jako twórcy.

Obecne systemy prawne różnych krajów należących do Konwencji o patencie europejskim nie przewidują przyznania stworzonym przez człowieka zaawansowanym systemom informatycznym  żadnych praw wynikających z bycia wynalazcą, takich jak prawo da wymienienia jako wynalazca lub do bycia wyznaczonym jako wynalazca we wniosku patentowym. Urzędy patentowe w Chinach, Japonii, Korei i USA również podzielają ten pogląd. Przepisy niektórych umawiających się państw EPC wyraźnie definiują wynalazcę jako osobę fizyczną, która tworzy wynalazek. Nie znamy prawa krajowego, które uznawałoby przedmiot, w szczególności system AI, za wynalazcę.

EPO wskazuje, że systemy sztucznej inteligencji nie mogą być stroną umowy o pracę, są natomiast własnością przedsiębiorcy. Dlatego nie uzyskują praw do wyników swojej „twórczości” i nie mogą takich praw przenosić na inne podmioty. Właściciel systemu DABUS nie może być uznany zatem za następcę prawnego wyników prac takiej sztucznej inteligencji. Wreszcie, nadanie nazwy maszynie nie jest wystarczające, aby spełnić wyżej wymienione wymagania EPC.

Wnioskodawca może odwołać się od tych decyzji do izb odwoławczych EPO. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wysiłki, zmierzające do zakwestionowania podejścia Europejskiego Urzędu Patentowego do tego zagadnienia, apelacja nie byłaby zaskoczeniem.

Należy zauważyć, że ta decyzja nie oznacza, że ​​wynalazki stworzone przy użyciu AI są niepatentowalne, ale że konieczne jest wskazanie co najmniej jednej osoby fizycznej jako wynalazcy. Mogłaby to być np. osoba, która wprowadziła rozwiązania do systemu komputerowego w celu uzyskania wyników, osiąganych np. poprzez uczenie maszynowe.

https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl