EPO odrzuca wynalazki sztucznej inteligencji

EPO odrzuca wynalazki sztucznej inteligencji

08 stycznia 2020 - Oliwia Czarnocka
Udostępnij:

Europejski Urząd Patentowy odrzucił dwa europejskie zgłoszenia patentowe, w których jako twórca została wyznaczona sztuczna inteligencja – DABUS.

Zgłoszenie nr 18275163.6 (EP 3 564 144) z 17 października 2018 r. dotyczy pojemnika na napoje, który ma ściankę oznaczoną jako 12, z powierzchnią zewnętrzną o jednorodnej grubości. Pojemnik ten w przekroju poprzecznym wyglądem przypomina płatek śniegu. Powierzchnia zewnętrzna ma dużo wgłębień i wybrzuszeń, dzięki czemu możliwe jest używanie wielu kontenerów połączonych ze sobą dzięki takiemu ukształtowaniu ścianek. Zgłoszenie zawierało 13 zastrzeżeń patentowych.

Poniżej przedstawiono jeden z rysunków towarzyszących temu zgłoszeniu:

W trakcie postępowania przeprowadzono poszukiwania w stanie techniki, znaleziono dwa dokumenty, które ujawniają bardzo podobne rozwiązania. Jedno z przeciwstawionych rozwiązań (zgłoszenie patentowe z USA nr US5803301;dotyczy puszki, która na powierzchni ma wiele wgłębień i wybrzuszeń.

puszka

Natomiast drugie z przeciwstawionych rozwiązań (zgłoszenie z Niemiec DE10004386) dotyczy pojemnika na produkty sypkie, którego ścianki mają kształt zakrzywiony. Produkty takie można łączyć ze sobą, uzyskując stabilną w transporcie konstrukcję.

Przygotowując raport z poszukiwań Europejski Urząd Patentowy uznał, że tylko jedno z zastrzeżeń definiujących zakres ochrony wynalazku spełnia warunki konieczne do uzyskania patentu.

Jednak to nie brak nowości zgłaszanego rozwiązania był największą przeszkodą. Początkowo zgłaszający w dokumentach zgłoszeniowych nie wskazał informacji o twórcy wynalazku (EPO dopuszcza taką możliwość). Taką informację podał dopiero później na wezwanie EPO i wskazał, że rozwiązanie zostało samodzielnie opracowane przez sztuczną inteligencję – DABUS, a zgłaszający jest jej następcą prawnym tj. właścicielem sztucznej inteligencji.

W dniu 25 listopada EPO odrzuciło to zgłoszenie, po wysłuchaniu stanowiska zgłaszającego, dotyczącego wskazania sztucznej inteligencji jako wynalazcy tego rozwiązania. Urząd stwierdził, że wynalazca wskazany w podaniu zgłoszeniowym musi być istotą ludzką, a nie maszyną (sztuczną inteligencją). Uzasadnienie tej decyzji ukaże się najprawdopodobniej w styczniu. Wrócimy wtedy do tej sprawy na naszym blogu.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl