XVI Forum Ekologiczne Branży Chemicznej 2019

18 września 2019
Udostępnij:

Już 25 września we Wrocławiu rozpocznie się

XVI Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

organizowane przez Program „Odpowiedzialność i Troska” wraz z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego.

Weźmie w nim udział Joanna Janoszek, dyrektor biura JWP we Wrocławiu. Responsible Care (“Odpowiedzialność i Troska”) to prośrodowiskowy program realizowany przez przemysł chemiczny na całym świecie. W Polsce Realizatorami Programu są 22 firmy sektora chemicznego i branż pokrewnych, które dobrowolnie realizują działania na rzecz ochrony środowiska, ochrony zdrowia i wzrostu bezpieczeństwa procesowego.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl