Tomasz Grucelski ponownie w SQAP EUIPO!

20 grudnia 2021
Udostępnij:

Miło nam poinformować, że wspólnik kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi Tomasz Grucelski został ponownie wybrany, z międzynarodowego grona kilkuset kandydatów, do udziału w elitarnym programie SQAP. W nadchodzącym roku, już jako certyfikowany audytor, Tomasz Grucelski będzie kontynuował swoją pracę nad poprawą jakości decyzji wydawanych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), dzieląc się swoimi spostrzeżeniami z ekspertami Urzędu.

Rolą audytora jest analiza i ocena decyzji wydawanych przez EUIPO. Podczas panelu audytor dzieli się z uczestnikami, którymi są eksperci EUIPO oraz przedstawiciele wybranych organizacji branżowych, swoimi wnioskami. Efektem prac jest raport, którego celem jest poprawa jakości wydawanych przez Urząd decyzji oraz wzrost poziomu satysfakcji interesariuszy.

Tomasz Grucelski ogromne doświadczenie międzynarodowe zbierał pracując m.in. w Europejskim Urzędzie Patentowym, oddział w Hadze oraz EUIPO w Alicante. Z doskonałymi efektami przeprowadził wiele spraw spornych przed EUIPO. Od wielu lat jest członkiem organizacji międzynarodowych, w tym ECTA, gdzie został wybrany na kolejną już kadencję do EUIPO-Link Committee.

Gratulujemy i życzymy wielu owocnych spotkań z przedstawicielami EUIPO!

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl