Spotkanie EUIPO Observatory w Alicante

19 września 2019
Udostępnij:

Tomasz Grucelski, adwokat, rzecznik patentowy i wspólnik JWP weźmie udział w dorocznym plenarnym spotkaniu EUIPO Observatory, z ramienia ECTA (European Communities Trademark Association). Spotkanie jest okazją do przedstawienia i omówienia bieżącej pracy Obserwatorium oraz uzgodnienia przyszłych działań. Uczestnicy będą mogli dzielić się swoimi opiniami i doświadczeniem w panelach dyskusyjnych.

Przy okazji tego wydarzenia EUIPO Observatory opublikowało uaktualniony raport o egzekwowaniu ochrony własności intelektualnej w Unii Europejskiej. Raport obejmuje lata 2013-2017 i zawarte w nim szacunki mówią o 438 milionach podróbek zatrzymanych w tym czasie w UE. To jedna podróbka na każdego obywatela UE w wieku powyżej 14 lat. Szacunkowa wartość podrobionych towarów to 12 mld EUR, i jest równoważna z PKB Malty za 2018 r. Wiemy jednak, że zatrzymania stanowią tylko kilka procent wszystkich podróbek znajdujących się w obiegu. Znaczną część z nich stanowią podrabiane leki, części zamienne i zabawki dla dzieci, które stanowią realne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl