Po co nam prawo patentowe?

10 sierpnia 2018
Udostępnij:

Czy pomysł oprócz twórcy może mieć również właściciela? Podstawą prawa patentowego jest przeświadczenie, że tak. Naturalnym jest, że mamy prawo do posiadania tego, co jest owocem naszej pracy, a opracowanie nowego wynalazku bez wątpienia wymaga niemałych nakładów pracy intelektualnej. Zazwyczaj zakładamy, że twórca powinien mieć wpływ na sposób, w jaki będzie wykorzystywane jego dzieło stanowiące wyraz kreatywności i osobowości twórcy. Jednak w przypadku prawa patentowego na pierwszy plan wysuwa się jeszcze jeden aspekt – utylitaryzm.

Dalszy ciąg artykułu jest dostępny na naszym blogu “Wszystkie prawa zastrzeżone”.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl