Otwórz się na innowacje z doradcami JWP!

29 maja 2018
Udostępnij:

W ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” (SOI) kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi oferuje przedsiębiorcom z sektora MŚP usługi doradcze w zakresie procesu transferu technologii. SOI to przedsięwzięcie realizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, którego celem jest wzrost innowacyjności w Polsce

Proponujemy pomoc przy:

  • konstruowaniu umowy transferu technologii;
  • negocjacjach postanowień umowy między stronami transferu technologii;
  • weryfikacji umowy transferu technologii wraz z doradztwem w tym zakresie;
  • badaniu przedmiotu transferu technologii pod względem prawno-patentowym;
  • doradztwie w ramach dalszej ochrony technologii będącej przedmiotem transferu, w tym co do strategii zarządzania prawami własności intelektualnej;
  • doradztwie w zakresie podatkowych aspektów transferu technologii;

a

Więcej informacji (w tym szczegółowy zakres usługi oraz warunku udziału) znajduję się w zakładce „Transfer technologii dla MŚP”.

SOI to projekt dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Polega na kreowaniu i wspieraniu transakcji transferu technologii do przedsiębiorstw, a także na tworzeniu bazy wiedzy o otwartych innowacjach. Więcej informacji na temat projektu: https://siecotwartychinnowacji.pl/

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl