Mirka Ważyńska z nagrodą „Za Zasługi Dla Wynalazczości”!

31 marca 2022
Udostępnij:

Wczoraj w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wręczono Państwową Odznakę Honorową „Za zasługi dla Wynalazczości” przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów. W elitarnym gronie 40 odznaczonych osób, znalazła się nasza koleżanka Mirka Ważyńska. Jesteśmy dumni i bardzo gratulujemy tego wyróżnienia!

Mirosława Ważyńska jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym. Od ponad 30 lat doradza klientom w sprawach dotyczących ochrony wynalazków. O wykonywanej przez siebie pracy opowiada tak. – W swojej praktyce robiłam bardzo różne rzeczy, łącznie z mechaniką, z wzorami użytkowymi, a nawet znaki towarowe mi się zdarzały. Nie ograniczam się tylko do patentów związanych z rozwiązaniami z dziedziny nauk przyrodniczych (lifescience). Nauczyłam się takiego otwartego i elastycznego podejścia do spraw i do ludzi. Wydaje mi się, że sprawia ono, że jest się w jakimś stopniu innowacyjnym. To ważne w wykonywanej przeze mnie pracy – trzeba patrzeć na sprawy szeroko, na pograniczu dziedzin, uważnie słuchać i zadawać pytania, systematycznie poszerzać i aktualizować swoją wiedzę, aby jak najlepiej doradzać i wspierać klienta.

Wśród nagrodzonych gości znalazły się także dwie, niezwykłe osoby, polscy przedsiębiorcy, których jako kancelaria mamy przyjemności wspierać niemal od początku działania, czyli od prawie 30 lat! Pan Artur Litwinski współzałożyciel znanej wszystkim firmy Gerda, autor wielu wynalazków stosowanych w produkowanych przez firmę niezawodnych drzwiach, zamkach i bramach oraz Pan Andrzej Gólcz twórca rozwiązań i technologii z zakresu oczyszczania ścieków, założyciel firmy Biogradex.

Mirosława Ważyńska, która na co dzień współpracuje z firmą Biogradex, tak opowiada o Panu Prezesie – Ta znajomość jest dla mnie czymś wyjątkowym. (…) To przeuroczy człowiek, niezwykle kreatywny. To jest współpraca, która pochłania dużo czasu i energii, ale jednocześnie jest też niesamowitą frajdą.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy! Współpraca z wynalazcami, to największa przyjemność. Wspieranie Was, to nasza wielka duma, a świadomość Waszego wkładu w rozwój świata i nauki nieustannie wzbudza nasz ogromny podziw.

Odznaki wręczała Prezes Urzędu Patentowego RP Edyta Demby-Siwek w asyście Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Dorota Rzazewska. W uroczystościach brał także udział Wiceprezes PIRP Pawel Kurcman.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl