#JWPBlog – W 2022 roku ważne zmiany w prawie autorskim

16 lutego 2022
Udostępnij:

Termin implementacji unijnej dyrektywy nr 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. dyrektywa DSM), przyjętej przez Parlament Europejski i Radę (UE) ponad 2 lata temu, upłynął 7 czerwca 2021 r. Do dziś obowiązek ten spełniły tylko nieliczne kraje UE.

Polska, która od początku krytykowała dyrektywę i zaskarżyła jej art. 17 do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, pozostaje na szarym końcu wyścigu do pełnego wdrożenia dyrektywy. Pod koniec 2021 r. prace nad projektem zmian do krajowego prawa autorskiego trafiły wreszcie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, a termin przyjęcia projektu planowany jest na II kwartał 2022 roku.

Zapraszamy do lektury artykułu Karoliny Brzezińskiej i Tomasza Grucelskiego!

Czytaj >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl