#JWPBlog – Używaj znaków towarowych z głową!

04 stycznia 2022
Udostępnij:

Zarejestrowanie znaku towarowego nie gwarantuje zachowania prawa ochronnego. Aby znak towarowy był chroniony, musi być używany. Obowiązek ten ma na celu eliminowanie z rejestrów tych oznaczeń, które w sposób nieuzasadniony mogą ograniczać konkurencję. W praktyce służy to zmniejszaniu liczby sporów o znaki, przeciwdziała rejestracjom mającym na celu wyłącznie blokowanie konkurencji oraz „uwalnia” oznaczenia do powszechnego użytku. W gruncie rzeczy obowiązek używania znaków sprzyja przejrzystości i chroni wolnorynkowy obrót gospodarczy. Jednak, jak pokazuje praktyka, spełnienie wymagań jest często trudne dla właścicieli oznaczeń.

Zapraszamy do lektury artykułu Małgorzaty Furmańskiej!

Czytaj >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl