#JWPBlog – Uwolnić Planetę od plastiku! Innowacje w gospodarce obiegu zamkniętego.

17 listopada 2021
Udostępnij:

W trakcie zakończonych obrad konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP26 pod hasłem przewodnim radykalnej zmiany systemów postulowano wykorzystanie innowacji systemowych jako narzędzia, które będzie katalizatorem zmian regionów, branż czy łańcuchów wartości.

Wspomniane innowacje systemowe mają opierać się na zupełnie nowym modelu innowacji, uwzględniającym wieloaspektowość i  niepewność skutków postępującego wykładniczo tempa zmian klimatu a także potrzebę dostarczania zintegrowanych rozwiązań, które mogą być testowane i wdrażane w zróżnicowanym środowisku.

Dowiedz się o nich więcej w artykule Iwony Płodzich-Hennig.

Czytaj dalej>>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl