#JWPBlog – Systemowe zmiany prawa własności przemysłowej będą wymagać kompromisów – dr Tomasz Gawliczek z kancelarii JWP komentuje projekt nowej ustawy

09 maja 2022
Udostępnij:

Światowy Dzień Własności Intelektualnej, obchodzony 26 kwietnia, upłynął w tym roku pod znakiem pierwszych dyskusji dotyczących upublicznionego dzień wcześniej rządowego projektu nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej (UD263). Obowiązująca obecnie w tym zakresie ustawa została uchwalona ponad dwadzieścia lat temu przez co – w ocenie projektodawcy – wymaga całkowitej zmiany ze względu na liczne nowelizacje jak i zmiany gospodarcze, jakie nastąpiły w okresie jej dotychczasowego obowiązywania. Trudno nie podzielić tych argumentów, przy czym – jak zawsze w takich przypadkach – kluczowe staje się pytanie o zakres i wagę zmian, które mają wprowadzać nowe regulacje prawne.

Zapraszamy do lektury artykułu dr. Tomasza Gawliczka!

Czytaj>>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl