#JWPBlog – Recykling chemiczny tworzyw sztucznych: aktualne trendy patentowe

06 listopada 2023
Udostępnij:

Zużyte tworzywa sztuczne można obecnie odzyskiwać w procesach recyklingu i odzysku energetycznego. Technologia recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych (OTS) obejmuje procesy takie jak recykling mechaniczny, procesy rozpuszczalnikowe i recykling chemiczny. Interesującym rozwiązaniem związanym z zagospodarowaniem OTS jest zastosowanie tzw. recyklingu chemicznego zwanego również recyklingiem surowcowym.

Zapraszamy do lektury artykułu dr Urszuli Gągały i dr inż. Agnieszki Pazik!

Czytaj >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl