#JWPBlog – Kto wygra wyścig po tytuł następcy plastiku? Przegląd innowacyjnych tworzyw sztucznych

08 sierpnia 2022
Udostępnij:

Tworzywa sztuczne stanowią integralną i ważną część światowej gospodarki, a ich produkcja, w ciągu ostatnich 50 lat, wzrosła z 15 milionów ton w latach 60. do 311 mln ton w 2014 roku. Prognozuje się, że liczba ta potroi się do 2050 roku, kiedy produkcja plastiku może stanowić 20% światowego rocznego zużycia ropy. Jednocześnie dynamiczny wzrost produkcji i zwiększenie skali zastosowania wyrobów z tworzyw sztucznych spowodowały wzrost ich niewłaściwego zagospodarowania i w konsekwencji negatywnego oddziaływania na środowisko. Aktualnie już chyba nikt nie ma wątpliwości, że istnieje wyraźna potrzeba zaprojektowania tworzyw sztucznych w taki sposób, by można je było wykorzystać w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz by móc je poddawać recyklingowi na dużą większą skalę niż dzisiaj.

Zapraszamy do lektury artykułu dr Macieja Stodulskiego!

Czytaj >>

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl