JWP partnerem letniej Szkoły Prawa ELSA Poznań

01 lipca 2015
Udostępnij:

„Moda nie istnieje wyłącznie w ubiorach. Moda jest na niebie, na ulicy, moda to idee, sposób życia, wszystko to, co się dzieje.” ELSA Poznań zdecydowała się przemówić do studentów oraz adeptów prawa językiem mody i zorganizować drugą edycję Szkoły Prawa pod hasłem prawa mody, prawa nowych mediów, marketingu modowego, nowych technologii i kreowania wizerunku. Jesteśmy przekonani, że tego lata Poznań stanie się stolicą świata mody i źródłem niesamowitych inspiracji. Nie wahaj się ani chwili dłużej i zarezerwuj swój czas od 2 do 9 sierpnia 2015 na Szkołę Prawa ELSA Poznań. Kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi oraz Fundację JWP, partnerów tegorocznego wydarzenia, będzie reprezentował mec. Tomasz Gawliczek.

Głównym celem letnich szkół prawa jest kształtowanie wśród młodych ludzi światopoglądów otwartych na współpracę międzynarodową. Minimalny czas trwania tego typu wydarzeń wynosi jeden tydzień. Nad najwyższą wartością merytoryczną letnich szkół prawa pieczę sprawują patroni merytoryczni. Tematy są na tyle obszerne, żeby pomieścić w sobie wiele zagadnień. Uczestnicy każdego dnia wysłuchują wykładów na określony temat, a potem biorą udział w warsztatach, panelach dyskusyjnych, szkoleniach które pozwalają w pełni zgłębić obrane przez nas zagadnienie. W trakcie tego typu zjazdów studenci z różnych państw mają okazję poznać nie tylko siebie ale i kulturę kraju w którym odbywa się projekt.

Szkoła Prawa jest projektem skierowanym do studentów i młodych adeptów prawa z całej Europy. Tematyka poznańskiej Szkoły Prawa będzie się skupiała na prawie własności intelektualnej w kontekście prawa mody i prawa nowych mediów. W programie przewidziano prelekcję dotyczącą m.in. mody w Internecie, nowych technologii wobec mody, prawa autorskiego, zarządzaniu w sektorach mody, kryptoreklamy, rejestracji znaków towarowych.  Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Gospodarki oraz patronatem medialnym m.in. Lawmore, Fashion-Law-Business, Marketingu Modowego, Akademii Soft Skills dla Prawników. Zajęcia będą podzielone na część teoretyczną i część praktyczną. Prelegenci to teoretycy prawa i specjaliści z zakresu prawa własności intelektualnej. Nadzór i opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje kadra naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi oraz Fundacja JWP, które prowadzą działania na rzecz popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, oferują tegorocznym studentom letniej Szkoły Prawa ELSA Poznań udział w wykładzie dotyczącym ochrony wzorów przemysłowych w świecie mody. Spotkanie poprowadzi mec. Tomasz Gawliczek.

Szkoła Prawa to nie tylko wykłady, to poznawanie nowych kultur – dzielenie się doświadczeniami, historią Państwa, historią miasta – dlatego w programie znajduje się bogaty program zwiedzania i program socjalny.

ELSA, czyli The European Law Students’ Association, to największa niezarobkowa, niepolityczna organizacja zrzeszająca studentów prawa i młodych prawników z 43 krajów w Europie. W samej Polsce ELSA funkcjonuje w 16 miastach, na Wydziałach Prawa i Administracji, szerząc idee sprawiedliwego świata i wzajemnego szacunku.

Więcej informacji na portalu Facebook oraz na stronie internetowej projektu.

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: http://lawschool2015.elsa.org.pl/

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl