Helena Gajek wspólnikiem Kancelarii JWP

13 lutego 2019
Udostępnij:

W lutym 2019 roku do grona wspólników kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi dołączyła mecenas Helena Gajek, doświadczony radca prawny i rzecznik patentowy, specjalizujący się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, prawa farmaceutycznego i żywieniowego oraz prawa reklamy.

Mecenas Gajek jest związana z kancelarią JWP od 2008 roku. Reprezentuje krajowych i zagranicznych klientów przed polskimi i unijnymi organami oraz sądami w postępowaniach spornych a także dotyczących naruszeń praw wyłącznych oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora farmaceutycznego, biotechnologicznego i chemicznego, którym doradza m. in. w sprawach strategii zarządzania portfolio praw własności przemysłowej oraz naruszeń praw z patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Helena Gajek jest też współautorką wielu publikacji dotyczących ochrony znaków towarowych w sektorze farmaceutycznym oraz aspektów prawnych sporów w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl