Dorota Rzążewska prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

08 listopada 2017
Udostępnij:

Wspólnik Zarządzający Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, Dorota Rzążewska, została wybrana 5 listopada br. na stanowisko Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP). Wcześniej mecenas Rzążewska pełniła funkcję Dziekana Okręgu Mazowieckiego Izby. Brała także udział w pracach Komisji Legislacyjnej PIRP.

Dorota Rzążewska od ponad 20 lat zajmuje się ochroną i strategicznym zarządzaniem własnością intelektualną i przemysłową. Reprezentuje klientów przed polskimi i wspólnotowymi sądami i urzędami w sprawach z zakresu naruszeń. Działa w organizacjach okołobiznesowych, wspierając działania służące zwiększeniu zainteresowania rolą ochrony własności intelektualnej w strategii biznesowej przedsiębiorstw. Ponadto zasiada w składzie orzekającym sądu arbitrażowego dla domen internetowych .pl & .eu. Udziela się w międzynarodowych organizacjach zajmujących się ochroną własności intelektualnej i przemysłowej. Często komentuje w prasie zmiany prawa własności przemysłowej i publikuje specjalistyczne artykuły. Jest laureatką wielu nagród, m. in. Client Choice 2013 i 2014 i IP Star.

Dorota Rzążewska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu prawa autorskiego i prawa konkurencji. Posiada uprawnienia radcy prawnego, rzecznika patentowego oraz mediatora w sprawach ochrony własności intelektualnej.

W 2012 r. Dorota Rzążewska założyła Fundację JWP Pomysł|Patent|Zysk, której misją jest popularyzowanie wiedzy o ochronie własności intelektualnej i przemysłowej. W Fundacji mecenas Rzążewska prowadzi cieszące się wielkim powodzeniem warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników naukowych, studentów i młodzieży.

Jako prezes PIRP Dorota Rzążewska będzie kierowała pracami samorządu rzeczników patentowych i reprezentowała interesy tej grupy zawodowej.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl