Stan techniki dla start-upów

Stan techniki dla start-upów

18 października 2016
Udostępnij:

Każdego dnia na świecie powstają nowe technologie. Jest to związane z błyskawicznym postępem, jaki zawdzięczamy sieci internetowej i naturalnemu dążeniu ludzi do ułatwiania sobie życia. Nie wszystkie nowe wynalazki są tak przełomowe jak elektryczność lub radio ale ich twórcy nieodmiennie chcą czerpać z nich korzyści, które wynagrodzą nierzadko wielomiesięczną pracę. Tym samym rośnie ilość zgłoszeń patentowych i patentów, które są gromadzone w zbiorach literatury patentowej. Opisane w takich dokumentach wynalazki można przeszukiwać wykorzystując bazy patentowe. Poszukiwanie w literaturze patentowej może być ukierunkowane na różne cele i jest realizowane w ramach badania patentowego.

Co to jest badanie stanu techniki?

Badanie stanu techniki polega na określeniu obecnego stanu wiedzy w interesującej nas dziedzinie na podstawie dostępnej literatury patentowej. Z naszego doświadczenia wynika, że badanie w literaturze patentowej jest bardzo wskazane dla większości ubiegających się o patent podmiotów. Szczególnie jednak należy podkreślić, jak istotne jest przeszukiwanie stanu techniki dla start-upów.

Wynalazcy i ich wykluwające się przedsięwzięcia – start-upy, opierające biznes na autorskim rozwiązaniu technicznym, są często przekonani o niepowtarzalności opracowanego rozwiązania. Takie przekonanie może mieć jednak nieprzyjemne skutki, ponieważ rozwiązań technicznych powstają na świecie setki tysięcy. I zdarza się dublowanie prac badawczych (wyjątkiem jest celowe prowadzenie badań nad konkretnym rozwiązaniem przez kilka zespołów na świecie, nierzadko konkurencyjnych). Dlatego start-up powinien pomyśleć o przeprowadzeniu badania stanu techniki już na początkowym etapie prac nad pomysłem, zamiast brnąć w projekt nieinnowacyjny. Badanie stanu techniki pozwoli rozeznać się w interesującej start-up dziedzinie techniki, określić nisze w branży, które pozostają do zagospodarowania, trendy, a co za tym idzie określić w jakim kierunku warto rozwijać swój pomysł. Przede wszystkim jednak badanie stanu techniki pomoże odpowiedzieć na pytanie czy warto dalej inwestować, zwykle spore środki, w to konkretne rozwiązanie, czy może lepiej poszukać nowego pomysłu.

Należy pamiętać, że badanie stanu techniki powinno być przeprowadzane nie tylko w początkowym etapie rozwoju start-upu. Szczególnie w przypadku skomplikowanych, wieloetapowych technologii, przeprowadzanie poszukiwań w literaturze patentowej na etapie prac R&B może pomóc w usprawnieniu całego procesu. Należy pamiętać, że aż 80% dorobku technicznego ludzkości znajduje się właśnie w literaturze patentowej. Można w niej znaleźć gotowy przepis na jeden z wielu etapów syntezy organicznej znany od lat, więc po co wyważać już otwarte drzwi!? Podobnie, w stanie techniki można odnaleźć wiele rodzajów form podania leku, jakie da się zastosować do naszej substancji aktywnej, czy sposobów transferu danych, które daje się wykorzystać do pożądanej aktywności konstrukcji. W wyniku badania stanu techniki można znaleźć znane rozwiązanie, nadające się do zastosowania w mniej istotnych etapach technologii. W takim przypadku również należy sprawdzić czy korzystając z tego rozwiązania nie naruszamy praw osób trzecich.

Raport z badania stanu techniki jest wykorzystywany jako dokument konieczny lub wskazany do wniosku o ubieganie się o dofinansowanie z funduszy unijnych lub podobnych. Wyniki badania stanu techniki mogą być podstawą do zaawansowanych analiz, takich jak ocena zdolności patentowej czy czystości patentowej, dlatego raport z takiego badania bardzo przyda się w procesie pozyskiwania potencjalnego inwestora. Bo prace rozwojowe to przecież jedynie etap życia start-upu, a po opracowaniu produktu/technologii przychodzi czas na komercjalizację. I to jest cel, do którego należałoby dążyć.

Badanie stanu techniki jest na tyle uniwersalne, że zasadne jest jego przeprowadzenie również po wprowadzeniu rozwiązania na rynek. Celem takiego badania może być wtedy zidentyfikowanie konkurencji, zapoznanie się z jej poczynaniami rynkowymi (zakładając, że patentują rozwiązania wprowadzane na rynek), a także monitorowanie rozwoju dziedziny techniki, w której start-up działa. Wynalazca uzbrojony w taką wiedzę ma większą szansę na ulepszenie i dostosowanie swojego rozwiązania do nowopowstających potrzeb.

Badanie stanu techniki jest jednym z podstawowych badań patentowych. W obecnych czasach, powinno również być narzędziem do planowania rozwoju nowego produktu/technologii. Pomijanie łatwo dostępnej literatury technicznej, w przypadku start-upów, których istnienie opiera się na innowacyjnym rozwiązaniu, jest co najmniej ryzykowne i nierozsądne.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl