Raport UPRP i wynalazki wspomagane komputerowo

Raport UPRP i wynalazki wspomagane komputerowo

22 października 2020
Udostępnij:

W 2019 r. Polacy docenili znaczenie praw własności intelektualnej. Do Urzędu Patentowego RP wpłynęło blisko 5% więcej wniosków o ochronę praw własności przemysłowej. Jak zwykle jednak diabeł tkwi w szczegółach.

Wśród zgłoszeń jest o ponad 7% mniej wniosków o ochronę patentów i wzorów użytkowych. Z jednej strony brzmi to niepokojąco, szczególnie w świetle zestawień porównujących indeksy innowacyjności Polski i krajów sąsiadujących, w których plasujemy się na bardzo niskich miejscach. Z drugiej jednak strony innowacje coraz częściej bazują na rozwiązaniach z dziedzin informatycznych. Takie rozwiązania są w zasadzie wyłączone z patentowania. Chronione są przez prawa autorskie, czy tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przedsięwzięcia biznesowe oparte na rozwiązaniach informatycznych, np. aplikacje na urządzenia mobilne, platformy sprzedażowe, czy usługi on-line muszą być chronione inaczej niż poprzez opatentowanie podstawowego pomysłu (pomysły, metody matematyczne, gry są wyłączone spod patentowania). W ich przypadku szczególnie ważne jest opracowanie kompleksowej strategii ochrony praw własności intelektualnej. Warto skorzystać z porady doświadczonego specjalisty, rzecznika patentowego, żeby uwzględnić dobrze przemyślane instrumenty prawne, które będą się wzajemnie uzupełniać. Mając do dyspozycji wiele rodzajów znaków towarowych, również w najnowszych odmianach, takich jak dźwięki, animacje i hologramy, mogąc chronić zewnętrzny wygląd produktów za pomocą wzorów przemysłowych, a pomysły, oprogramowanie, czy algorytmy traktując jako tajemnicę przedsiębiorstwa firma jest w stanie zbudować szczelne mury broniące biznes przed naruszeniami. Jednocześnie chronione w przemyślany sposób prawa własności intelektualnej nabierają wartości jako składniki majątku przedsiębiorstwa i mogą zostać wykorzystane w razie potrzeby jako dodatkowe źródło dochodów.

Piotr Mierzwiński, specjalista ds. własności intelektualnej:

Stanowisko Urzędu Patentowego w sprawie patentowania wynalazków wspomaganych komputerowo było dotychczas konserwatywne. Najnowsza nowelizacja prawa własności przemysłowej miała na celu zmianę tę sytuacji, jednak aby zaobserwować rezultaty trzeba zaczekać na pierwsze raporty ze stanu techniki, publikacje zgłoszeń i ewentualne decyzje, które najwcześniej pojawią się w przyszłym roku. Jest za wcześnie aby oczekiwać, że nowelizacja zmieni nastawienie zgłaszających do podejmowania próby ochrony rozwiązań wspomaganych komputerowo. Nadal aktualne pozostają inne drogi ochrony tego rodzaju rozwiązań.

Spadek liczby wniosków o ochronę patentów i wzorów użytkowych może odzwierciedlać sceptycyzm inwestycyjny polskich przedsiębiorstw, z drugiej strony ogólny wzrost wniosków o ochronę praw własności przemysłowej może korelować z rozwojem konsumpcji i potrzebą zabezpieczenia obrotu towarów chronionych na podstawie innych praw niż patenty i wzory użytkowe.

Zgodnie ze znowelizowaną w 2019 r. ustawą o prawie własności przemysłowej wynalazek nie musi już „technicznie oddziaływać na materię”. Kiedy zmienione przepisy wchodziły w życie specjaliści spodziewali się zliberalizowania stanowiska Urzędu Patentowego RP w sprawie wynalazków wspomaganych komputerowo. Czy dzięki nowelizacji tego fragmentu ustawy pwp zwiększyła się liczba zgłoszeń patentowych dowiemy się nie wcześniej niż za kilka lat.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl