Aktualności
Patent, znak towarowy, prawo autorskie – znajdź różnice

W języku potocznym „opatentować” jest pojęciem bardzo pojemnym. Mieć patent to mieć sposób na coś. Często można usłyszeć też określenia „opatentować znak towarowy”, „opatentować obrazek”, które są niestety całkowicie błędne.

Na co udzielany jest patent i czym jest ochrona patentowa? Patenty udzielane są tylko na wynalazki. Ochrona patentowa jest to prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze określonych krajów. Natomiast na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze określonych krajów.

Dalszy ciąg artykułu jest dostępny na naszym blogu “Wszystkie prawa zastrzeżone”.