Patent, znak towarowy, prawo autorskie – znajdź różnice

Patent, znak towarowy, prawo autorskie – znajdź różnice

14 grudnia 2018
Udostępnij:

W języku potocznym „opatentować” jest pojęciem bardzo pojemnym. Mieć patent to mieć sposób na coś. Często można usłyszeć też określenia „opatentować znak towarowy”, „opatentować obrazek”, które są niestety całkowicie błędne.

Na co udzielany jest patent i czym jest ochrona patentowa? Patenty udzielane są tylko na wynalazki. Ochrona patentowa jest to prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze określonych krajów. Natomiast na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze określonych krajów.

Z kolei prawo autorskie nie musi być nigdzie rejestrowane, by w pełni chronić różne przejawy twórczości. Samo stworzenie czegoś oryginalnego, obrazu, tekstu, muzyki, kodu programistycznego oznacza, że twórcy przysługują prawa autorskie do tego dzieła. Majątkowe prawa autorskie można odstąpić, licencjonować czy sprzedać, ale prawa do oznaczania imieniem i nazwiskiem twórcy, czyli osobiste prawa autorskie, są niezbywalne.

W następnej części opiszemy różnice między znakami towarowymi i wzorami przemysłowymi.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl