(Nie) wszystkie prawa zastrzeżone do Świąt

(Nie) wszystkie prawa zastrzeżone do Świąt

13 grudnia 2021
Udostępnij:

Zgłoszenia znaków towarowych, o czym nie każdy wie, wymagają swego rodzaju maestrii. Z perspektywy laika może się wydawać, że nietuzinkowe logo jest gwarancją otrzymania prawa wyłącznego na wykorzystywanie go w obrocie. Za oryginalność oznaczenia, w zależności od indywidualnego gustu, może zostać uznana zarówno minimalistyczna prostota, barokowe skomplikowanie jak i nietypowe zestawienie kolorów bądź kształtów.

Rzecznik patentowy zapytany o możliwości i ograniczenia związane z ubieganiem się o przyznanie prawa wyłącznego na znak, od razu pośpieszy z wyjaśnieniem, że nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które nie może być znakiem towarowym, nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone, składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

W świetle powyższego,  mogą pojawić się kłopoty z uzyskaniem decyzji Urzędu Patentowego  przyznającej prawo ochronne na słowny znak towarowy „Wesołych Świąt” – wszak jest to bodaj najpopularniejsza formuła życzeń, pojawiająca się zarówno w naszym języku potocznym, jak i w przestrzeni publicznej i niemożliwym byłoby zastrzeżenie go przez jeden podmiot.

Jednakże mając na uwadze, że zgłoszenie znaku towarowego musi dotyczyć konkretnej listy towarów i usług, zdarza się, że UPRP udziela prawa na znaki, zawierające popularne, okołoświąteczne zwroty, przy czym są to różne rodzaje znaków, ale nie oznaczenia słowne.

W rejestrze można znaleźć zarówno znaki słowno-graficzne:

– Grafikę, która może być wykorzystywana dla oznaczania towarów dla których jest przeznaczona np.  galaretek, dżemów, kompotów, wyrobów cukierniczych, wyrobów czekoladowych, galanterii czekoladowej, ciastek, napojów owocowych, soków owocowych (R.154399);

R.154399

 

– Grafikę która może być wykorzystywana jako element dekoracyjny dla świeczek choinkowych, lampek elektrycznych na choinkę, wstążek do dekorowania, girland sztucznych, koronkowych ozdób świątecznych, kwiatów sztucznych, ozdób choinkowych z wyjątkiem słodyczy i artykułów oświetleniowych, stojaków do choinek, choinek z materiałów syntetycznych, dzwonków na choinkę, uchwytów do świeczek choinkowych, śniegu sztucznego na choinki oraz choinek naturalnych (R.225153);

R.225153

 

jak i znaki przestrzenne – przedstawiający np. opakowanie, dla wyrobów cukierniczych (R.144131).

R.144131

 

Oczywiście, nie wszystkie zgłoszenia złożone w Urzędzie Patentowym mają swój finał w postaci rejestracji – przykładem może być słowny znak towarowy „WESOŁYCH ŚWIĄT”(Z.143827), zgłoszony dla wytwarzania i sprzedaży win i napojów alkoholowych, który otrzymał decyzję odmowną. Można przypuszczać, że miał na to wpływ słowny charakter tego oznaczenia, które funkcjonuje w języku potocznym i w związku z potrzebą utrzymania uczciwych praktyk handlowych, nie zostało zarejestrowane przez Urząd Patentowy.

Nie oznacza to jednak, że znaki towarowe zawierające taki słowny element są całkowicie pozbawione możliwości uzyskania ochrony. Połączenie zwrotu „WESOŁYCH ŚWIĄT” z elementami graficznymi, przestrzennymi czy audiowizualnymi sprawia, że wzrastają szanse na rejestracje znaku. Rejestry polskich, jak i unijnych znaków towarowych zawierają przykłady oznaczeń, które uzyskały ochronę.

Jako kolejny przykład można wskazać zaprezentowany poniżej, zarejestrowany znak towarowy przeznaczony do oznaczania piw (EUTM-458663).

EUTM-458663

 

W temacie Świąt powiedziano już bardzo wiele i jeszcze więcej powstało obrazów, rysunków, kolaży i zdjęć o tematyce okołoświątecznej. Stworzenie znaku oryginalnego (łatwego do skojarzenia przez potencjalnych odbiorców) i spełniającego wymogi stawiane przez UPRP, staje się nie lada wyzwaniem.

Powyższe przykłady potwierdzają, że znaki towarowe z elementem słownym związanym ze Świętami nie są na straconej pozycji – Urząd udziela na nie praw, ale wymagana jest zdolność odróżniająca oznaczenia, którą uzyskuje się właśnie przez dodanie dodatkowych elementów. W przypadku znaków zawierających oznaczenia funkcjonujące w języku potocznym, Urząd określa wymagania w tym zakresie nieco wyżej, niż w przypadku innych oznaczeń.

Przykładami oznaczeń związanych z okresem świątecznym są słowne rejestracje:

– „Idą Święta” – chroniona dla wielu towarów i usług – radiosłuchacze zapewne bez trudu odgadli kim jest Uprawniony (R.219974);

– „Poczuj Magię Świąt” Coca-Coli – chroniona dla, między innymi, napojów (R.191369);

– „Zaczarowane Święta” – chroniona dla usług organizowania, prowadzenia koncertów i innych imprez rozrywkowych (R.278829).

Pozostaje więc życzyć wszystkim Zgłaszającym i rozważającym dokonanie zgłoszenia Kreatywnie Wesołych ŚwiątTM*!

*oznaczenie TM, stosowane zwyczajowo jako oznaczenie znaku towarowego, zostało użyte w artykule wyłącznie w celach humorystycznych

 

autor: Kamila Papiernik

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl