Gucci na poczcie, tańsze Chanel i Louboutin na Instagramie. Jak renomowane marki chronią się przed podróbkami?

Gucci na poczcie, tańsze Chanel i Louboutin na Instagramie. Jak renomowane marki chronią się przed podróbkami?

24 stycznia 2024
Udostępnij:

Podróbki stwarzają okazję, by wzbogacić się kosztem znanych marek, których znaki towarowe lub same produkty są rozpoznawalne i często posiadają już określoną renomę. Samo wykonanie produktu łudząco podobnego do towaru cieszącego się renomą jest często niewystarczające i podrabiający używają znaków towarowych, do których nie posiadają żadnych praw.

W ostatnich tygodniach niezwykle głośno zrobiło się o sytuacji w placówkach Poczty Polskiej, gdzie zaobserwowano torebki, których oznaczenia nawiązywały do znaków towarowych Gucci oraz Yves Saint Laurent. Towary oferowano w cenach po około 150 złotych, zaś ich jakość odbiegała od tej, którą sygnują swoimi znakami towarowymi przywołane ekskluzywne marki. Zatem, można było założyć, że mamy do czynienia z podrobionymi towarami, które sprzedawano w placówkach pocztowych spółki należącej do Skarbu Państwa.

Oryginalne produkty przywoływanych marek sprzedawane są w salonach współpracujących, bądź butikach danej marki, zaś ich ceny rozpoczynają się od kilku tysięcy złotych, nie zaś setek. Po nagłośnieniu sprawy w Internecie i licznych reakcjach internautów, spółka próbowała tłumaczyć się z zaistniałej sytuacji, twierdząc że oferowane produkty pochodzą od oficjalnego dystrybutora marki, a także że są oryginalne i posiadają wszystkie certyfikaty. Gdy takie wyjaśnienia okazały się niewystarczające spółka wskazywała, że produkty oferowane przez producenta towarów, omyłkowo trafiły do sprzedaży w placówkach pocztowych, ponieważ asortyment nigdy nie powinien trafić do urzędów oraz filii Poczty Polskiej i jest wycofywany ze sprzedaży.

W przypadku, gdyby właściciele renomowanych znaków towarowych chcieliby weryfikować sytuację prawną i ewentualnie dochodzić swoich praw, należy się spodziewać, że ustalenie ile osób kupiło kwestionowane towary, mogłoby być kłopotliwe.

Natomiast, w opisywanym zdarzeniu niebagatelne znaczenie miała zdecydowana i natychmiastowa reakcja właścicieli oryginalnych produktów na sytuację w której dochodzi do naruszeń. Szybkie działanie jest konieczne, ponieważ to od niego zależy zabezpieczenie dowodów rzeczowych i dokumentów pozwalających wykazać bezpodstawnie uzyskane zyski oraz ewentualnie szkodę materialną bądź wizerunkową, zaś od wielkości poniesionej szkody zależy wysokość odszkodowania. Obecne przepisy wymagają również szybkiej reakcji właściciela praw do znaków towarowych, aby uzyskać sądowy zakaz sprzedaży podrabianych towarów.

Podróbki w mediach społecznościowych

Pomimo, że handel towarami podrobionymi jest nielegalny wciąż jest promowany na masową skalę. Przykładem są towary oferowane na popularnych platformach społecznościowych, gdzie można natknąć się na „tańsze Chanel”, bądź towary sygnowane znakami towarowymi znanych i popularnych marek, zwłaszcza marek ekskluzywnych. Takie posty pojawiają się coraz częściej, w związku z tym należy mieć świadomość, że wraz ze wzrostem rozpoznawalności naszej marki, mogą pojawiać się podróbki towarów oznaczonych używanym przez nas logotypem, który może być zarejestrowany, jako znak towarowy.

Należy w tym miejscu podkreślić, że warto chronić znak towarowy poprzez rejestrację we właściwym urzędzie (Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO), bowiem w razie zaistnienia podobnej sytuacji, czyli naruszenia, istnieje możliwość dochodzenia swoich praw.

Proceder sprzedaży podrabianych towarów, na platformach należących do Meta, czyli na Facebooku oraz Instagramie, dotknął również Christiana Louboutina, którego podrobione towary oferował na kilkudziesięciu profilach na obydwu wskazanych platformach pewien Meksykanin. Proceder naruszał nie tylko prawa własności intelektualnej francuskiej marki, ale również zasady korzystania z wymienionych platform internetowych, w związku z czym naruszyciel został pozwany nie tylko przez projektanta, ale również przez Facebooka, a także Instagram.

Sprzedaż podrobionych towarów ma również miejsce na popularnych portalach sprzedażowych, jednak coraz częściej wdrażają one rozwiązania, które mają zapobiegać obrotowi podrobionymi towarami, np. poprzez dokładną weryfikację sprzedających, dobrym przykładem są działania platformy Amazon.

Źródło >>

Niektórzy, chcący wzbogacić się na rozpoznawalności produktów nawiązujących lub kopiujących produkty oznaczone znakami towarowymi marek, które wypracowały pewną renomę. W mediach społecznościowych oraz na innych platformach pojawiają się oferty mające nawiązać do produktów marek takich jak Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent, czy Louis Vuitton, będące synonimem luksusu i elegancji. Wskazane podmioty na platformach internetowych zyskują rozgłos i reklamę, poprzez prezentowanie ich przez znane osoby czy influencerów. Zdarza się, że konsumenci chcąc naśladować swoich ulubionych celebrytów uciekają się do kupna towarów podrobionych.

Na podróbkach tracą wszyscy

Wskazane zagrożenia należy brać pod uwagę, przy promowaniu tworzonych oraz oferowanych towarów na platformach internetowych, czy społecznościowych. W związku z tym, konieczne jest uświadamianie uprawnionych do znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz ich oficjalnych dystrybutorów, aby w przypadku, gdy zauważą towary podejrzane, nie posiadające określonych cech, np. zbyt tanie lub sprzedawane w miejscach, które nigdy nie oferowały takich towarów, zgłaszali takie przypadki. Bowiem produkty podrobione, mogą wprowadzać w błąd, a nawet być niebezpieczne dla konsumentów.

Z badania przeprowadzonego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wynika że podrabiane towary nadal kosztują przemysł odzieżowy, kosmetyczny i zabawkarski 16 miliardów euro i prawie 200 000 miejsc pracy rocznie, co powoduje że jest to coraz poważniejszy problem Unii Europejskiej. Oprócz strat gospodarczych i wpływu na miejsca pracy, w raporcie podkreślono, że podrabianie towarów napędza przestępczość zorganizowaną, podważa zaufanie do rządów prawa i negatywnie wpływa na środowisko. Co więcej, podrabianie produktów w sektorze kosmetyków i zabawek stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Natomiast, te szkodliwe produkty stanowią 15% podrobionych artykułów skonfiskowanych na granicach UE, zgodnie z oceną zagrożenia przestępczością związaną z własnością intelektualną przeprowadzoną przez EUIPO w 2022 r.

Przypadki naruszeń powinny zostać zgłoszone do odpowiednich organów państwowych zajmujących się szukaniem, a następnie karaniem odpowiedzialnych za tworzenie podrobionych towarów producentów, dystrybutorów oraz sprzedających. Ponadto, wskazane przypadki, gdy dotyczą strony internetowej czy społecznościowej, należy zgłaszać również bezpośrednio do podmiotów, których dotyczą, bowiem w wyniku tego typu nielegalnych działań podmiotów trzecich  cierpi również ich reputacja. Organy państwowe, a także podmioty odpowiedzialne za monitorowanie naruszeń na konkretnych platformach, mają obowiązek zawiadomienia podmiotów, którym przysługują prawa wyłączne.

Warto podjąć działania, które mogą uchronić przed wymienionym procederem podrabiania towarów i jego dotkliwymi skutkami:

  1. Kluczową kwestią jest zapewnienie ochrony towarów, poprzez zarejestrowanie znaków towarowych, którymi oznaczane są konkretne towary, czy ochrona zewnętrznej formy produktu poprzez ochronę wzoru przemysłowego lub ochrona cech technicznych poprzez rejestrację wzoru użytkowego.
  2. Następnie niezbędne jest monitorowanie rynku, przez przedsiębiorcę, zarówno na poszczególnych platformach społecznościowych, platformach sprzedażowych oraz pośród ofert znajdujących się na różnego rodzaju stronach internetowych.
  3. Odpowiednio doświadczony profesjonalista, pomoże w zaprojektowaniu kampanii oraz monitorowaniu rynku, doradzi w jaki sposób chronić własność intelektualną, a w przypadku, gdy dojdzie do naruszeń, podejmie odpowiednie działania, aby ochronić produkty oferowane przez przedsiębiorcę.
  4. W podejmowaniu działań, mogą pomóc specjaliści, posiadający wiedzę we wskazanej dziedzinie, tacy jak rzecznicy patentowi, adwokaci, bądź radcowie prawni.

 

Zatem, jak mówi klasyk: „lepiej zapobiegać, niż leczyć”, w związku z czym, korzystniej jest przeciwdziałać naruszeniom i podjąć odpowiednie czynności, zanim dojdzie do sytuacji, w której konieczne będzie podjęcie działań w celu usunięcia naruszeń.

 

Autor: Marta Michalik, aplikant radcowski, JWP Rzecznicy Patentowi

 

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl