Nazwa leku pod lupą

Nazwa leku pod lupą

13 marca 2017 - Dominika Zioło
Udostępnij:

Nazwa leku jest bardzo istotnym elementem strategii marketingowej produktów leczniczych, kluczowym dla ich funkcjonowania na rynku. Producent lub podmiot odpowiedzialny nadaje nazwę na samym początku drogi, w momencie składania wniosku o dopuszczenie do obrotu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Urząd weryfikuje proponowane nazwy zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne porównując je z nazwami produktów leczniczych już dopuszczonych do obrotu, ale też będących w trakcie procesu dopuszczenia do obrotu, procesu zmiany nazwy a nawet wycofanych.

Jednak zanim produkt leczniczy trafi na rynek producenci oznaczają go także znakiem towarowym, mającym m.in. odróżnić produkt od innych i skierować na niego uwagę konsumenta. Składają więc do Urzędu Patentowego RP wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Jest to postępowanie całkowicie niezależne od działań Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Istnieje prawdopodobieństwo, że URPL udzieli jednemu podmiotowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego o określonej nazwie a UPRP zarejestruje podobny lub identyczny znak towarowy na rzecz innego podmiotu. Jest to możliwe, jeżeli do Urzędu Patentowego nie wpłynął sprzeciw wobec rejestracji danego oznaczenia.

Rozwiązaniem tego problemu jest przeprowadzenie badania zdolności rejestracyjnej dla proponowanej nazwy produktu leczniczego czy też suplementu diety przed rozpoczęciem procedury ubiegania się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Dla tego typu produktów, nasza kancelaria oferuje badania znaków towarowych z tzw. opcją farma. Oprócz baz zawierających wcześniejsze znaki towarowe, sprawdzamy również nazwy produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce (przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Europejską Agencję Leków) jak i produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu (Główny Inspektorat Sanitarny).

Dowiedz się więcej o badaniach znaków towarowych oferowanych przez JWP.

Po zgłoszeniu znaku towarowego, w celu zablokowania rejestracji w Urzędzie Patentowym RP identycznej lub bardzo podobnej nazwy, można wykorzystać do tego doskonałe narzędzie, jakim jest tzw. monitoring znaków towarowych. Przeprowadzony profesjonalnie, z zastosowaniem niezbędnych kryteriów, może dać rzetelne i aktualne informacje na temat tego, czy w rejestrach znaków towarowych nie pojawiają się późniejsze znaki wyglądające i brzmiące identycznie lub podobnie jak nazwa, jaką wybraliśmy dla produktu leczniczego czy też suplementu diety.

Dowiedz się więcej o monitoringu znaków towarowych oferowanym przez kancelarię JWP.

Dodatkowe informacje: komunikat UPRP w sprawie nazw leków.

Współpraca przy artykule: Karolina Tołwińska

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl