Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Badania znaków towarowych
 • Eksperci
Joanna Janoszek
rzecznik patentowy
Magdalena Maksimowska
rzecznik patentowy
Jakub Skrzypczak
rzecznik patentowy
Urszula Nowak
rzecznik patentowy
Alicja Kicińska-Fujawa
radca prawny
rzecznik patentowy
Urszula Nowak
rzecznik patentowy

Co to jest badanie znaku towarowego?

Badanie znaku towarowego to poszukiwania i analizy zgłoszonych/zarejestrowanych znaków towarowych identycznych i/lub podobnych do danego oznaczenia, wykonywane przez wykwalifikowanych rzeczników patentowych i specjalistów do spraw badań.

Zalety przeprowadzenia badania znaku towarowego:

Właściwie przeprowadzone badanie znaku towarowego to narzędzie, które może służyć do:

 • zminimalizowania ryzyka naruszenia praw osób trzecich, a co za tym idzie, zaoszczędzenia czasu i kosztów związanych z wprowadzeniem na rynek towarów oznaczonych danym znakiem;
 • odpowiedniego zaplanowania strategii sprzedaży i promocji produktów lub usług;
 • ustalenia dalszych działań przedsiębiorcy dotyczących budowania tzw. brandu (rodziny znaków);
 • efektywniejszego chronienia własnych zasobów;
 • modyfikacji wykazu towarów i usług w zgłoszeniu w celu zwiększenia szans na uzyskanie ochrony;
 • monitorowania działań konkurencji.

 

Rodzaje badań oferowanych przez JWP:

 • badanie z opinią (zdolności rejestracyjnej) – poszukiwania znaków identycznych i podobnych wraz oceną szans uzyskania prawa ochronnego dokonywaną przez pryzmat analizy zdolności odróżniającej badanego oznaczenia, wskazanie znaków towarowych które mogą stanowić podstawę potencjalnego sprzeciwu ich właścicieli wobec rejestracji badanego oznaczenia. Badanie zdolności rejestracyjnej dostarcza również informacji o potencjalnych zagrożeniach rynkowych ze strony właścicieli ujawnionych praw.
 • badanie bez opinii – poszukiwania znaków identycznych i podobnych. Wskazanie praw wyłącznych do znaków towarowych, które stanowić podstawę potencjalnego sprzeciwu ich właścicieli wobec rejestracji badanego oznaczenia.aDodatkowe poszukiwania do powyższych rodzajów badań:– kraje Unii Europejskiej – poszukiwania znaków krajowych zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej. Ten wariant jest przydatny w szczególności w przypadku zamiaru zgłoszenia znaku w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.– farmaceutyk – poszukiwania identycznych i bardzo podobnych nazw suplementów diety oraz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce.– nazwy handlowe i domeny – poszukiwania identycznych nazw zawartych w rejestrach KRS, CEIDG i domen internetowych.– nazwy odmian roślin oraz oznaczenia geograficzne – poszukiwania nazw identycznych w bazach zawierających nazwy odmian roślin oraz oznaczenia geograficzne dla żywności i alkoholi.
 • badanie grafiki – poszukiwania znaków identycznych i podobnych przez pryzmat elementów obrazkowych wraz oceną szans uzyskania prawa ochronnego dokonywaną przez pryzmat analizy zdolności odróżniającej badanego oznaczenia, wskazanie znaków towarowych które mogą stanowić podstawę potencjalnego sprzeciwu ich właścicieli wobec rejestracji badanego oznaczenia.
 • badanie czystości – poszukiwania znaków identycznych i podobnych w celu ustalenia, czy przedsiębiorca który ma zamiar używać znak towarowy bez jego rejestracji nie będzie narażony na zarzuty ze strony osób trzecich.
 • inne rodzaje badań (np. stan prawny – sprawdzenie statusu danego oznaczenia, portfolio –zestawienie znaków zgłoszonych/zarejestrowanych na rzecz wybranego podmiotu).

 

Udostępnij