Jak mała ustawa o innowacyjności może pomóc start-upom?

Jak mała ustawa o innowacyjności może pomóc start-upom?

09 marca 2017 - JWP Rzecznicy Patentowi
Udostępnij:

Raczkujący start-up technologiczny na początku drogi do komercjalizacji swojego rozwiązania musi zmierzyć się z wieloma zagadnieniami. Należy do nich między innymi ochrona rozwiązań stanowiących podwaliny rozkręcanego biznesu, jako przedmiotów własności przemysłowej lub za pomocą tak zwanego know-how. Warto też wspomnieć o kwestiach prawnych związanych z prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej, umowami o przeniesieniu tych praw, umowami o poufności, itp. Jednakże najtrudniejszym wyzwaniem, z jakim przyjdzie się zmierzyć większości start-upów, jest znalezienie inwestora i zadbanie o aspekty finansowe.

Już w 1789 roku Benjamin Franklin w liście do Jeana Baptiste’a Leroy stwierdził, że „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Dlatego też w celu promowania działalności innowacyjnej i budowania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy wydaje się niezbędne wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców, w tym szczególnie start-upów. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi częściowo tzw. mała ustawa o innowacyjności, która weszła w życie 31 grudnia 2016 roku, z wyjątkiem art. 11 i 12, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Z pełnym tekstem ustawy można zapoznać się TUTAJ.

Przytoczona ustawa zakłada między innymi zniesienie (na stałe) obciążenia podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej. Oznacza to, że akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną do niej własność intelektualną, nie będą podlegały opodatkowaniu. W założeniu powinno to przyczynić się do większego udziału naukowców w komercjalizacji wyników badań, co w Polsce wciąż stanowi nie lada wyzwanie.

Od Nowego Roku podwyższone zostały kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową dla mikroprzedsiębiorców i MŚP do progu 50%, a dla pozostałych przedsiębiorców do 50% na koszty osobowe oraz 30% na pozostałe. Jednakże zdaniem ekspertów z Koalicji na rzecz Polskich Innowacji to wciąż niewiele na tle innych krajów europejskich. Co więcej w ich ocenie problemem będzie definiowanie przez przedsiębiorstwa w praktyce, które koszty kwalifikują się jako działalność B+R. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Poza zmianami wskazanymi powyżej ustawa zapewniła także wydłużenie z 3 do 6 lat możliwości odliczenia wspomnianych kosztów na działalność badawczo-rozwojową, podwyższono także kwotę maksymalnego rocznego odliczenia. Jako alternatywę wobec wydłużenia okresu odliczania kosztów działalności B+R wprowadzono tzw. zwrot gotówkowy.  Polega on na tym, że w momencie gdy przedsiębiorca poniósł wydatki na B+R i równocześnie zanotował stratę, będzie mógł od razu otrzymać zwrot gotówkowy, w wysokości 18 lub 19% potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia.

Ponadto, co ważne z punktu widzenia ochrony własności przemysłowej, wprowadzono możliwość odpisania od podatku kosztów uzyskania patentu – do 50% dla małych i średnich przedsiębiorców. To moim zdaniem pozytywna zmiana, szczególnie biorąc pod uwagę duże koszty uzyskania patentów w procedurach międzynarodowej czy też europejskiej, włączając w to odpowiednio koszty wejścia w fazy regionalne i/lub krajowe czy też walidacji patentu europejskiego we wskazanych krajach. W tym miejscu warto podkreślić, że do kosztów uzyskania patentu wg ustawy można zaliczyć zarówno koszty pełnomocników (krajowych i zagranicznych), niemałe przecież koszty wymaganych tłumaczeń na język obcy, jak również koszty opłat okresowych za utrzymanie praw w mocy. Z naszego doświadczenia wynika, że start-upy na początku swojej działalności nie dysponują dużymi środkami finansowymi, więc wprowadzenie takiej ulgi jest dla nich zdecydowanie korzystne.

W dziedzinie ochrony własności intelektualnej ważną zmianą jest także deregulacja procedury „uwłaszczenia naukowców”, umożliwiającej naukowcom nabycie praw majątkowych do wynalazków. W myśl wprowadzonych zmian naukowiec zainteresowany komercjalizacją wyników własnych badań naukowych będzie musiał powiadomić o tym swoją jednostkę macierzystą w ciągu 14 dni od zgłoszenia informacji o wynikach badań, bo w przeciwnym przypadku uczelnia czy instytut PAN automatycznie przejmie prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Usunięto również dotychczasowe ograniczenie do 5 lat okresu, w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji.

Podsumowując wskazane powyżej zmiany wprowadzone małą ustawą o innowacyjności to szereg ułatwień również dla start-upów. Z ich perspektywy szczególnie ważne wydają się możliwość odliczenia od podatku kosztów związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, w tym kosztów uzyskania patentu oraz deregulacja procedury „uwłaszczenia naukowców”, która czasem stoi na przeszkodzie komercjalizacji wynalazków poza jednostkami naukowymi o formie spółek spin-out. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego to jedynie początek zmian w obszarze dotyczącym innowacji. Kolejny etap w postaci dużej ustawy o innowacyjności ma być gotowy do końca bieżącego roku, a jego założenia mają być znane jeszcze przed wakacjami.

Wychodząc naprzeciw potrzebom start-upów związanym z ochroną własności przemysłowej Kancelaria JWP uruchomiła podstronę, którą można znaleźć TUTAJ, dedykowaną wsparciu ich działalności – zachęcamy do jej śledzenia, a także zapoznania się z zamieszczonym na niej przewodnikiem Start-up IP Guide.

 

Autor: Adam Trawczyński

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl