ABC Patentowania – Badanie stanu techniki

ABC Patentowania – Badanie stanu techniki

06 maja 2020 - Patrycja Kowalska
Udostępnij:

To, co we współczesnym biznesie buduje przewagę konkurencyjną, to wiedza i sposób jej wykorzystaniaBadania patentowe to narzędzia, dzięki którym można ją zyskać. Stanowią one wartościowy element strategii zarządzania własnością przemysłową w firmach i w wymierny sposób pozwalają ocenić potencjał komercyjny przedsięwzięć biznesowych.

Badanie stanu techniki to jedno z najważniejszych, podstawowych badań patentowych. Jak z niego korzystać, by sprawdzić innowacyjność rozwiązania, przyjrzeć się konkurencji na rynku, kierunkom w nauce czy trendom w badaniach naukowych? Wyjaśnia dr Patrycja Kowalska.

 

Ile kosztuje badanie stanu techniki?

Badanie stanu techniki to skomplikowany proces wymagający dostępu do licznych, również komercyjnych, baz w celu sprawdzenia czy dane rozwiązanie nigdzie się wcześniej nie pojawiło. Jego koszt warto uznać za swego rodzaju inwestycję, która pozwoli zweryfikować czy warto rozpoczynać procedurę patentową. Jeśli, by się okazało, że jednak wynalazek nie jest tak innowacyjny, jak nam się wydaje, to dobrze przeprowadzone badanie stanu techniki daje możliwość jego dopracowania lub modyfikacji, tak by jednak uzyskać ochronę patentową. Cena badania stanu techniki zależy od killku czynników. Aby poznać aktualny koszt badań patentowych skontaktuj się z nami i przedstaw swój wynalazek!

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl