ABC Patentowania – Badanie stanu techniki

ABC Patentowania – Badanie stanu techniki

06 maja 2020 - Patrycja Kowalska
Udostępnij:

To, co we współczesnym biznesie buduje przewagę konkurencyjną, to wiedza i sposób jej wykorzystaniaBadania patentowe to narzędzia, dzięki którym można ją zyskać. Stanowią one wartościowy element strategii zarządzania własnością przemysłową w firmach i w wymierny sposób pozwalają ocenić potencjał komercyjny przedsięwzięć biznesowych.

Badanie stanu techniki to jedno z najważniejszych, podstawowych badań patentowych. Jak z niego korzystać, by sprawdzić innowacyjność rozwiązania, przyjrzeć się konkurencji na rynku, kierunkom w nauce czy trendom w badaniach naukowych? Wyjaśnia dr Patrycja Kowalska.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl