Fale dźwiękowe sposobem na poprawę jakości powietrza

Fale dźwiękowe sposobem na poprawę jakości powietrza

11 marca 2022
Udostępnij:

Zanieczyszczenie środowiska stanowi coraz większy problem z którym przychodzi nam się zmagać każdego dnia. Odpady na wysypiskach, czy śmieci w oceanach to tylko czubek góry lodowej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że to czym oddychamy ma równie wielkie znaczenie jak to, co spożywamy. Zanieczyszczenie powietrza stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie, że konsekwencje widoczne są dopiero po latach. Za najbardziej niebezpieczne zanieczyszczenie powietrza uznawany jest drobny pył zawieszony PM2.5, który jest odpowiedzialny za szereg chorób i problemów zdrowotnych, takich jak przedwczesne zgony, nowotwory, alergie i inne.

Naukowcy z AGH za sprawą swojego zgłoszonego do opatentowania rozwiązania wychodzą naprzeciw problemowi zanieczyszczenia powietrza. Jednym z czynników odpowiedzialnych za obserwowany wzrost zanieczyszczenia na danym obszarze jest zanik naturalnej konwekcji mas powietrza. Zastrzegane rozwiązanie umożliwia przywrócenie pionowego ruchu atmosfery wykorzystując do tego emisję fal dźwiękowych o odpowiednim natężeniu. W myśl rozwiązania redukcja pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 może sięgać nawet do 70%. Szacunki EEA pokazują, że podniesienie jakości powietrza do poziomu zgodnego z zaleceniami WHO może zapobiec ponad połowie przedwczesnych zgonów, dlatego też analizowane rozwiązanie może przynieść szereg korzyści nie tylko ekonomicznych ale i społecznych.

Zgłoszony do opatentowania wynalazek pozwala na doraźną poprawę jakości powietrza, w którym wzrost zanieczyszczeń spowodowany jest warunkami atmosferycznymi. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że naukowcy AGH decydując się na współpracę z rzecznikiem patentowym opracowali rozwiązanie, które może być przedmiotem nie tylko publikacji naukowej, ale również produktem prawnie chronionym.

 

Autor: dr Maciej Stodulski, Specjalista ds. chemii; aplikant rzecznikowski, JWP Rzecznicy Patentowi

Artykuł opublikowany 4 marca 2022 roku w Dzienniku Gazecie Prawnej, jako komentarz do wynalazku nominowanego w konkursie „Eureka! DGP – Odkrywamy Polskie Wynalazki” ITI – Innowacyjna technologia do interwencyjnego obniżania stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu zanieczyszczonym

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl