Aktualności
Zapisz się na szkolenie z zakresu ochrony wynalazków LifeScience!
Już 6 grudnia 2018 w biurze Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi odbędzie się szkolenie dotyczące ochrony wynalazków z dziedziny LifeScience. Spotkanie poprowadzą rzecznicy patentowi z Kancelarii JWP – Piotr GodlewskiIwona Płodzich-Hennig.

Chcesz wiedzieć jak efektywnie pracować z rzecznikiem patentowym na etapie składania wniosku o patent oraz jaką procedurę należy przejść, aby go uzyskać? O tym wszystkim opowiedzą nasi eksperci. W programie szkolenia znajdują się również zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną wynalazków  nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Spotkanie zostało przygotowane przede wszystkim z myślą o pracownikach instytutów naukowo-badawczych z sektora biotechnologicznego, chemicznego i farmaceutycznego na szkolenie dotyczące ochrony wynalazków.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Fundację JWP Pomysł | Patent | Zysk. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się na stronie Fundacji. Spotkanie odbędzie się w siedzibie kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi i potrwa od 10.00 do 14.00.

Szczegółowy program szkolenia:

 I część szkolenia poprowadzi Piotr Godlewski, w którym przedstawi:

 • Jak można chronić innowacyjne rozwiązania? Kategorie praw własności przemysłowej.
 • Co to jest patent na wynalazek i co można opatentować? Jakie cechy musi mieć wynalazek, aby posiadał zdolność patentową?
 • „Mały patent” – czyli ochrona wzorów użytkowych
 • Kiedy można mówić o ujawnieniu wynalazku? Co stanowi ujawnienie i w jakim zakresie można ujawnić? Publikowanie informacji o wynalazku i prezentowanie podczas konferencji – jaki zakres można ujawnić?
 • Jakie informacje powinny znaleźć się w materiale przekazywanym rzecznikowi? Co uwzględnić, a co pominąć.
 • Badanie stanu techniki  ważnym elementem w poszukiwaniu kierunków/ inspiracji. Co można znaleźć w opisach patentowych?
 • Rola opisu patentowego i zastrzeżeń patentowych w budowaniu efektywnej ochrony rozwiązania
 • Procedury zgłaszania wynalazków w celu uzyskania patentu?  Jak chronić wynalazki w Polsce a jak na świecie? Różnice w uzyskiwaniu ochrony
 • Jak zgłosić wynalazek aby uzyskać patent? Jakich błędów unikać

 

II część poprowadzi Iwona Płodzich-Hennig, która zaprezentuje:

 • Wniosek o grant – czyli jak uzyskać wsparcie w realizacji procesu tworzenia i wdrażania innowacji
 • Strategie ochrony wynalazków, wykorzystanie praw IP jako narzędzia do prowadzenia biznesu i komercjalizacji.
 • Podsumowanie, dyskusja