Aktualności
Z ostatniej chwili: Parlament UE przyjął dyrektywę o prawie autorskim
W dniu 26 marca 2019 roku, po trwających ponad 2 i pół roku ustaleniach i negocjacjach Parlament Europejski przyjął najnowszą wersję projektu dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Pełna treść komunikatu Parlamentu Europejskiego dostępna jest tutaj.

Po burzliwej debacie 348 eurodeputowanych zagłosowało za przyjęciem dyrektywy, 274 było przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu.

Teraz państwa członkowskie będą musiały zatwierdzić decyzję Parlamentu Europejskiego. Po formalnej akceptacji, dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie. Następnie państwa członkowskie będą miały 2 lata na jej transpozycję do swoich wewnętrznych przepisów.

Przypomnijmy, że dyrektywa, jako akt prawny UE, określa cele, które muszą być osiągnięte w regulowanym obszarze. Poszczególne państwa mają pewną swobodę w doborze środków koniecznych dla realizacji wskazanych celów.  To oznacza, że w każdym kraju UE implementacja Dyrektywy może wyglądać trochę inaczej.