Znamy wszystkich laureatów konkursu Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki!

27 czerwca 2022
Udostępnij:

Szczytną ideą konkursu, którego już po raz kolejny mamy przyjemność być parterem merytorycznym, jest szerzenie wiedzy na temat powstających w naszym kraju innowacyjnych rozwiązań z potencjałem na zastosowanie w produkcji i gospodarce.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

1. miejsce- Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Gdański za wynalezienie sposobu dezaktywacji antybiotyków w roztworach wodnych, dzięki któremu można niszczyć antybiotyki, które dostają się do rzek i jezior.

2. miejsce- Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki za odkrycie folii ceramicznej o niskiej stałej dielektrycznej, która pozwala osiągnąć postęp w zakresie szybkości przesyłania sygnału, miniaturyzacji układów i ich niezawodności.

3. miejsce- Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, tym razem za odkrycie polimerowej folii kompozytowej o właściwościach piezoelektrycznych, dzięki której być może niedługo będziemy mogli wytwarzać prąd w trakcie codziennych, prozaicznych czynności, takich jak np. chodzenie czy bieganie.

Wyróżnienia przyznano naukowcom z Politechniki Łódzkiej za folie biodegradowalne o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz sposób otrzymywania tej folii oraz naukowcom z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za urządzenie do skojarzonej oceny ukrwienia narządów przewodu pokarmowego, które szerzej komentowała Małgorzata Trejgis, na łamach Dziennika Gazety Prawnej

Dziękujemy także wspaniałej kapitule konkursu, w której zasiedli dr Piotr Zakrzewski z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dr Jolanta Wudarczyk-Czapczuk z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Jan Kicinski z Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences (IMP PAN), dr Wojciech Kuzmierkiewicz z Fundacji Naukowej Polpharma oraz Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl