Zmiany w prawie patentowym w Meksyku

28 września 2020
Udostępnij:

Z dniem 5 listopada 2020 w Meksyku wchodzi w życie nowe prawo patentowe Federal Law for the Protection of Industrial Property (LFPPI), uchwalone 1 lipca 2020r.

Kluczowe zmiany obejmują:

  • Możliwość ochrony patentowej dla drugiego zastosowania medycznego (second use)
  • Wprowadzenie wyjątku Bolara, pod warunkiem, że nie prowadzono wcześniej działań przygotowawczych
  • Możliwość ubiegania się o przyznanie SPC (wydłużenia ochrony patentowej dla produktów farmaceutycznych), na wniosek właściciela patentu, jeśli postępowanie zgłoszeniowe trwało dłużej niż 5 lat
  • Wydłużenie ochrony dla wzorów użytkowych z 10 do 15 lat
  • Dopuszczenie możliwości zgłaszania w jednym wniosku wielu wzorów przemysłowych (części wzoru)
  • Okres ochrony znaków towarowych będzie liczony od daty udzielenia prawa, a nie od daty zgłoszenia (dotyczy praw udzielonych po dacie wejścia w życie nowych przepisów)
  • Dopuszczono listy zgody (właściciele znaków towarowych będą mogli udzielać zgody osobom trzecim na rejestrację znaków towarowych, które są podobne lub nawet identyczne).

Zmiany prawa własności intelektualnej związane były z zawarciem w dniu 1 lipca 2020r. przez USA, Kanadę i Meksyk umowy handlowej (USMCA/T-MEC), która zastąpiła obowiązującą przez ostatnie 26 lat umowę o wolnym handlu NAFTA. Jednym z istotnych aspektów umowy były cele związane z ochroną i egzekwowaniem praw własności intelektualnej, które powinny przyczyniać się do promowania innowacji technologicznych oraz transferu i upowszechniania technologii, z obopólną korzyścią dla producentów i użytkowników tej wiedzy oraz przy zachowaniu równowagi praw i obowiązków w każdym kraju będącym stroną umowy.

Kancelaria JWP doradza i pośredniczy w prowadzeniu spraw z zakresu własności intelektualnej w Polsce i zagranicą. Zbudowaliśmy rozległą sieć kontaktów z pełnomocnikami z całego świata, co pozwala nam zabezpieczać interesy klientów w najodleglejszych zakątkach. Jeśli jesteś zainteresowany ochroną własności intelektualnej i przemysłowej poza Polską skontaktuj się z nam.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl