Zmiana stawek Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) od dnia 1 kwietnia 2018 r.

28 marca 2018
Udostępnij:

Cennik opłat urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego ulegnie zmianie od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Lista najważniejszych zmian obejmuje:

1) Rezygnacja ze zniżki za międzynarodowe poszukiwania patentowe w europejskich zgłoszeniach dotyczących regionalnej fazy PCT

W przypadku zgłoszeń PCT, które wejdą w europejską fazę regionalną od 1 kwietnia 2018 r., gdzie  międzynarodowe poszukiwania w stanie techniki zostały przeprowadzone przez amerykański, japoński, koreański, chiński, rosyjski lub australijski urząd patentowy, zniżka w wysokości 190 EUR nie będzie dłużej przysługiwać, a zatem koszt wejścia w/w zgłoszeń w fazę regionalną Euro-PCT wzrośnie. Wszyscy zgłaszający zatem, którzy jako organ poszukiwań (ISA) wybiorą urząd inny niż EPO, od dnia 1 kwietnia 2018 roku zapłacą taką samą (równą) opłatę urzędową.

2) Zmiana terminu uiszczenia opłaty za przedłużenie ochrony wynalazku w 3 roku od daty dokonania zgłoszenia

Termin, w którym można uiścić opłatę za trzeci rok ochrony zgłoszenia przed EPO, zostanie przedłużony z trzech do sześciu miesięcy. Możliwe będzie uiszczenie opłaty za przedłużenie ochrony w okresie do sześciu miesięcy przed końcem wymaganego terminu. Zasada 51(1) EPC pozostaje niezmieniona w stosunku do pozostałych opłat, które mogą być wniesione w terminie trzech miesięcy przed terminem ich wymagalności.

3) Zmiana opłaty za odwołanie (appeal)

Od 1 kwietnia 2018 roku obowiązywać będą dwie stawki dotyczące wniesienia odwołania do EPO. Opłata w wysokości 1 880 EUR będzie obowiązywała dla osób fizycznych, małych/średnich przedsiębiorstw, organizacji non-profit, uczelni i jednostek badawczych. W przypadku wszystkich innych podmiotów opłata za odwołanie wzrośnie do 2 255 EUR.

4) Obniżona stawka za międzynarodowe poszukiwanie/badanie

Zgłoszeniom międzynarodowym wyznaczającym EPO jako organ poszukiwań (ISA) bądź organ badań (IPEA) będzie przysługiwała zniżka w wysokości 100 EUR za międzynarodowe poszukiwanie (1 775 EUR po zmianie) oraz międzynarodowe badanie wstępne (1 830 EUR po zmianie).

5) Większa zniżka za badanie merytoryczne

Zwiększenie zniżki dotyczącej opłaty za badanie merytoryczne (tzw. badanie pełne) w przypadku zgłoszeń w ramach europejskiej fazy regionalnej PCT, dla których EPO przeprowadził międzynarodowe badanie wstępne, z 50% do 75%.

6) Obniżki opłat dotyczących formatu zgłoszenia

EPO postawił sobie nowy cel stosowania plików w formacie („XML”) jako standardowego formatu zgłoszenia. Proponowana zmiana wymaga, aby wszystkie dokumenty stanowiące podstawę postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym były składane online w tym formacie. Używanie plików w tym formacie pozwoli archiwizować dokumenty w DOCX. Jest to format kodowany znakami, który większość użytkowników stosuje w swojej codziennej praktyce. Posługiwanie się dokumentami w tym formacie będzie przez EPO „nagradzane” dodatkowymi zniżkami od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Opłata za zgłoszenie

Aktualnie, zgłaszający posługują się różnymi formatami przy składaniu dokumentów do EPO: na papierze, faksem i online (PDF (tekst), PDF (obraz) i XML). Zaproponowano trzy poziomy opłat za zgłoszenie. Obniżony poziom opłaty za zgłoszenia online w formacie DOC (90 EUR); utrzymanie opłaty za zgłoszenie na obecnym poziomie – dotyczy zgłoszenia online w dowolnym innym formacie (120 EUR) oraz podwyższony poziom opłaty za zgłoszenie we wszystkich innych przypadkach (250 EUR).

Opłata za udzielenie patentu i publikację

EPO zaproponował również obniżenie opłaty za udzielenie patentu. Cel EPO to zachęcenie użytkowników nie tylko do składania zgłoszeń we wskazanym formacie, ale także innych dokumentów. Proponuje się zatem, aby w okresie przejściowym trwającym jeden rok (tj. do dnia 31.03.2019 r.) opłata za udzielenie patentu pozostała na tym samym poziomie co aktualnie, szczegóły poniżej:

Opłata za udzielenie patentu, w tym opłata za publikację europejskiego opisu patentowego, gdzie wszystkie poprawki i korekty oraz tłumaczenia zastrzeżeń są składane online w formacie DOC (825 EUR); we wszystkich innych przypadkach, w których opłata za udzielenie patentu jest wnoszona między 1 kwietnia 2018 r. a 31 marca 2019 r. (925 EUR), zaś opłata za udzielenie patentu wnoszona od dnia 1 kwietnia 2019 r. lub po tej dacie (1025 EUR).

7) Opłata za przekazanie

Jako dodatkową zachętę dla zgłaszających proponuje się obniżenie kwoty opłaty za przekazanie, którą ustala Europejski Urząd Patentowy, jeżeli działa on jako Biuro Przyjmujące (RO). Obniżona kwota (0 EUR) ma zastosowanie pod warunkiem, że zgłoszenie międzynarodowe zostanie dokonane online w formacie DOC, podczas gdy we wszystkich innych przypadkach opłata ta wyniesie 130 EUR.

Pełny cennik opłat EPO:

https://my.epoline.org/portal/classic/epoline.Scheduleoffees

Szczegółowe informacje dotyczące nadchodzących zmian dostępne tutaj:

https://www.epo.org/modules/epoweb/acdocument/epoweb2/295/en/CA-102-17_en.pdf

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/01/a2/2018-a2.pdf

W przypadku pytań odnośnie zmian w taryfikatorze EPO zapraszamy do kontaktu z rzecznikami patentowymi z naszej kancelarii.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl