Zapisz się na szkolenie z zakresu ochrony wynalazków LifeScience!

27 listopada 2018
Udostępnij:

Już 6 grudnia 2018 w biurze Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi odbędzie się szkolenie dotyczące ochrony wynalazków z dziedziny LifeScience. Spotkanie poprowadzą rzecznicy patentowi z Kancelarii JWP – Piotr Godlewski i Iwona Płodzich-Hennig.
Chcesz wiedzieć jak efektywnie pracować z rzecznikiem patentowym na etapie składania wniosku o patent oraz jaką procedurę należy przejść, aby go uzyskać? O tym wszystkim opowiedzą nasi eksperci. W programie szkolenia znajdują się również zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną wynalazków nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Spotkanie zostało przygotowane przede wszystkim z myślą o pracownikach instytutów naukowo-badawczych z sektora biotechnologicznego, chemicznego i farmaceutycznego na szkolenie dotyczące ochrony wynalazków.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Fundację JWP Pomysł | Patent | Zysk. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się na stronie Fundacji. Spotkanie odbędzie się w siedzibie kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi i potrwa od 10.00 do 14.00.

Szczegółowy program szkolenia:

I część szkolenia poprowadzi Piotr Godlewski, w którym przedstawi:

Jak można chronić innowacyjne rozwiązania? Kategorie praw własności przemysłowej.
Co to jest patent na wynalazek i co można opatentować? Jakie cechy musi mieć wynalazek, aby posiadał zdolność patentową?
„Mały patent” – czyli ochrona wzorów użytkowych
Kiedy można mówić o ujawnieniu wynalazku? Co stanowi ujawnienie i w jakim zakresie można ujawnić? Publikowanie informacji o wynalazku i prezentowanie podczas konferencji – jaki zakres można ujawnić?
Jakie informacje powinny znaleźć się w materiale przekazywanym rzecznikowi? Co uwzględnić, a co pominąć.
Badanie stanu techniki ważnym elementem w poszukiwaniu kierunków/ inspiracji. Co można znaleźć w opisach patentowych?
Rola opisu patentowego i zastrzeżeń patentowych w budowaniu efektywnej ochrony rozwiązania
Procedury zgłaszania wynalazków w celu uzyskania patentu? Jak chronić wynalazki w Polsce a jak na świecie? Różnice w uzyskiwaniu ochrony
Jak zgłosić wynalazek aby uzyskać patent? Jakich błędów unikać

II część poprowadzi Iwona Płodzich-Hennig, która zaprezentuje:

Wniosek o grant – czyli jak uzyskać wsparcie w realizacji procesu tworzenia i wdrażania innowacji
Strategie ochrony wynalazków, wykorzystanie praw IP jako narzędzia do prowadzenia biznesu i komercjalizacji.
Podsumowanie, dyskusja

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl