Z ostatniej chwili: Parlament UE przyjął dyrektywę o prawie autorskim

26 marca 2019
Udostępnij:
W dniu 26 marca 2019 roku, po trwających ponad 2 i pół roku ustaleniach i negocjacjach Parlament Europejski przyjął najnowszą wersję projektu dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Pełna treść komunikatu Parlamentu Europejskiego dostępna jest tutaj.

Po burzliwej debacie 348 eurodeputowanych zagłosowało za przyjęciem dyrektywy, 274 było przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu.

Teraz państwa członkowskie będą musiały zatwierdzić decyzję Parlamentu Europejskiego. Po formalnej akceptacji, dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie. Następnie państwa członkowskie będą miały 2 lata na jej transpozycję do swoich wewnętrznych przepisów.

Przypomnijmy, że dyrektywa, jako akt prawny UE, określa cele, które muszą być osiągnięte w regulowanym obszarze. Poszczególne państwa mają pewną swobodę w doborze środków koniecznych dla realizacji wskazanych celów.  To oznacza, że w każdym kraju UE implementacja Dyrektywy może wyglądać trochę inaczej.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl