Wyszehradzki Instytut Patentowy

01 czerwca 2016
Udostępnij:

Od 1 lipca 2016 r. działalność rozpoczął Wyszehradzki Instytut Patentowy (Visegrad Patent Institute, w skrócie VPI) z siedzibą w Budapeszcie. Dla podmiotów z państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej zgłaszających wynalazki w trybie międzynarodowym oznacza to spore ułatwienia.

VPI został powołany do życia w dniu 6 października 2015 r. podczas obrad Komitetu PCT ds. Międzynarodowej Współpracy Patentowej, działającego na mocy Układu o współpracy patentowej PCT w ramach WIPO (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej). Powstały z inicjatywy państw Grupy Wyszechradzkiej VPI posiada status międzynarodowej organizacji, która w ramach współdziałania urzędów patentowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier będzie mogła działać jako:

  • Międzynarodowy Organ Poszukiwawczy (ISA),
  • Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych (IPEA),
  • Urząd, gdzie będzie można przeprowadzić dodatkowe poszukiwania (SISA).

Na przykład zgłaszający z Polski będą mogli dokonać zgłoszenia oraz prowadzić postępowanie w języku polskim. Poza tym przesunie się termin na dostarczenie tłumaczenia opisu wynalazku do celów publikacji (do 14 m-cy od daty pierwszeństwa). Do tej pory międzynarodowego zgłoszenia wynalazku dokonywano zazwyczaj za pośrednictwem UPRP, który był jedynie urzędem przyjmującym, ale wymagał dokonania zgłoszenia w języku procedury (najczęściej w j.angielskim), jak i całe postępowanie było prowadzone w języku procedury, tak więc zgłaszający od razu ponosił koszty tłumaczenia opisu wynalazku.

Oprócz korzyści wynikających z możliwości procedowania w j.polskim zgłaszający mogą liczyć również na redukcję niektórych opłat urzędowych.

Jeśli międzynarodowe zgłoszenie wynalazku zostało oparte na polskim pierwszeństwie (pierwszego zgłoszenia wynalazku dokonano w UPRP) oraz do celów badania zgłaszający przedstawi sprawozdanie z poszukiwań jakie przeprowadził UPRP, to zgłaszający może liczyć na 40% redukcje opłaty za poszukiwania (tak więc zapłaci 750 EUR mniej), czyli 1125 EUR zamiast 1875 EUR. Poza tym, jeśli zgłaszający zdecyduje się na rozszerzenie ochrony patentowej wynalazku w procedurze europejskiej (faza EURO-PCT zgłoszenia międzynarodowego), to będzie mógł skorzystać ze zniżki w wysokości 1110 EUR za dodatkowe sprawozdanie z poszukiwań jakie przeprowadza EPO. Zredukowana opłata za dodatkowe poszukiwanie przeprowadzone przez EPO wyniesie jedynie 190 EUR.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl