Urząd UE ds. Własności Intelektualnej – nowa nazwa największej unijnej agencji zajmującej się ochroną praw własności intelektualnej

23 marca 2016
Udostępnij:

Zgodnie z nowym prawodawstwem Unii Europejskiej Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) zmienia nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Od 23.3.2016 UHRW zmieni nazwę na Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej  (EUIPO), a wspólnotowy znak towarowy zostanie przemianowany na znak towarowy Unii Europejskiej. Wszystkie dotychczasowe wspólnotowe znaki towarowe zostaną automatycznie przekształcone w znaki towarowe Unii Europejskiej lub zgłoszenia znaków towarowych Unii Europejskiej.

Rozporządzenie zmieniające zmienia także opłaty pobierane przez Urząd, co obejmuje ich ogólne obniżenie, szczególnie w zakresie opłat za przedłużenie zgłoszenia znaków towarowych. W dniu 23.3.2016 nastąpi automatyczna aktualizacja formularzy internetowych oraz kalkulatora opłat, tak aby odpowiadały one nowemu systemowi.

Od 1996 r. UHRW rozpatrzył w swojej siedzibie w hiszpańskim Alicante ponad 1,3 mln zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych w 23 językach UE z prawie każdego kraju i regionu świata.

O UHRW/EUIPO

UHRW/EUIPO to największa zdecentralizowana agencja UE. Jest całkowicie samowystarczalna finansowo i nie korzysta z dofinansowania z unijnego budżetu. Urząd zarządza wspólnotowym znakiem towarowym oraz zarejestrowanym wzorem wspólnotowym, a także współpracuje z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej w UE, aby wzmacniać system ochrony praw własności intelektualnej w całej Unii z korzyścią dla jego użytkowników.

Źródło: Urząd UE ds. Własności Intelektualnej

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl