Szkolenie – Ochrona własności intelektualnej w świetle najnowszych zmian prawnych

25 czerwca 2019
Udostępnij:

Znaki towarowe, licencje, ochrona patentowa, wynalazki, wzory przemysłowe, prawa autorskie, ochrona wizerunku. Dziedzina prawa własności intelektualnej jest niezwykle obszerna i żaden przedsiębiorca nie powinien jej ignorować, jest ona wręcz nierozerwalna z nowoczesnym przedsiębiorstwem, jednak dla wielu wciąż mało znana.

Podczas organizowanego przez MMC POLSKA 23-24.09.2019 r. wydarzenia eksperci JWP, Urszula Nowak i Tomasz Gawliczek poprowadzą dwa panele. Pierwszy poświęcony będzie nowelizacji prawa własności przemysłowej, a drugi nowym zasadom dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej i praw własności przemysłowej. Serdecznie zapraszamy!

Program
Rejestracja

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl