Seminarium „Trademarks, Designs and more” w Alicante z udziałem JWP

17 kwietnia 2018
Udostępnij:

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante odbędzie się seminarium pt. „Trademarks, Designs and more” organizowane przez AIPPI. Kancelarię JWP w trakcie wydarzenia będzie reprezentować Tomasz Gawliczek, radca prawny i aplikant rzecznikowski.

Seminarium będzie poświęcone aktualnym problemom dotyczącym unijnego prawa znaków towarowych i wzorów wspólnotowych. W jego trakcie omawiane będą zagadnienia związane m.in. z funkcjonalnością cechującą oznaczenia lub wzory oraz jej wpływem na zakres ich ochrony, praktycznymi aspektami ochrony wzorów wspólnotowych w kontekście ostatnich orzeczeń TSUE (sprawy Nintendo i BMW), a także wyzwaniami i trudnościami związanymi z ochroną prawną GUI. Wśród prelegentów będą m.in. eksperci EUIPO oraz WIPO, przedstawiciele świata nauki, profesjonalni praktycy oraz członkowie komitetów AIPPI.

AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) to wiodąca międzynarodowa organizacja pozarządowa z siedzibą w Szwajcarii działająca w obszarze ochrony własności przemysłowej już od 1897 roku. W chwili obecnej skupia ponad 9000 członków z ponad 100 krajów świata. Organizacja zajmuje się m.in. rozwojem i ulepszaniem międzynarodowych oraz regionalnych traktatów, a także krajowych przepisów dotyczących szeroko pojętej własności intelektualnej.

Więcej o wydarzeniu na stronie AIPPI: www.aippi.org

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl