Rzecznik patentowy wsparciem dla projektów INNOCHEM

31 marca 2017
Udostępnij:

Wsparcie prowadzenia prac w zakresie badań i rozwoju (B+R) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w sektorze chemicznym prowadzone jest w ramach projektu INNOCHEM. Ten sektorowy program został zainicjowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Jego głównym celem jest poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego. Działania Programu INNOCHEM skupiają się takich obszarach tematycznych, jak m. in. pozyskiwanie surowca, wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych, nowe technologie, optymalizacje procesów, niskoemisyjne technologie wytwórcze i inne.

Dalszy ciąg artykułu jest dostępny na naszym blogu „Wszystkie prawa zastrzeżone”.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl