Rusza III edycja projektu Rzecznicy Talentów!

11 października 2017
Udostępnij:

Jak chronić własność intelektualną? Jak zabezpieczyć efekty pracy naukowej? Jak zostać rzecznikiem patentowym i pomagać innym chronić kreatywne pomysły?

Tego wszystkiego dowiecie się podczas spotkań organizowanych przez Fundację JWP Pomysł Patent Zysk w ramach III edycji projektu Rzecznicy Talentów.Partnerem merytorycznym wydarzenia jest kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi.

„Rzecznicy Talentów” to projekt Fundacji JWP mający na celu popularyzację wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wśród studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych uczelni wyższych a także promocję zawodu rzecznika patentowego jako możliwej ścieżki kariery.

Fundacja JWP organizuje III edycję projektu „Rzecznicy Talentów” w roku akademickim 2017-2018 we współpracy z patronami i partnerami projektu. Wykłady organizowane będą głównie w formie transmitowanych on-line webinarów i dostępne dla chętnych z całej Polski.

Dla uczestników zaplanowano dwa stacjonarne spotkania (inauguracyjne i podsumowujące projekt) transmitowane online oraz pięć webinarów przybliżających tematy z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Tematy spotkań:

• Inauguracja projektu Rzecznicy Talentów. Rola rzecznika patentowego we współczesnym świecie innowacji –  26 października 2017 roku o 16:00
• Znaki towarowe – użyteczne narzędzie w strategii przedsiębiorstwa  – 23 listopada 2017 r. o 16:00.
• Wynalazki pod ochroną– patenty, wzory użytkowe, tajemnica przedsiębiorstwa (rejestracja na webinar) – 11 stycznia 2018 r. o 16:00.
• Efektywne wykorzystanie wzorów przemysłowych w biznesie (rejestracja na webinar) – 28 lutego 2018 r. o 16:00.
• Ochrona własności intelektualnej w Internecie, co zrobić by nie naruszać? (rejestracja na webinar) – 21 marca 2018 r. o 16:00.
• Prawa autorskie w pracy naukowej i biznesie
• Podsumowanie i zakończenie projektu Rzecznicy Talentów edycja III.

Wszystkie spotkania są bezpłatne pod warunkiem dokonania wcześniejszej rejestracji poprzez zakładkę projektu  „Rzecznicy Talentów” na stronie internetowej fundacji JWP.

Projektowi towarzyszyć będzie „Konkurs o staż”. Aktywni uczestnicy projektu mają szansę wygrać płatny, 3-miesięczny staż w jednym z biur Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, w Warszawie, Gdańsku, Krakowie lub Wrocławiu dający możliwości praktycznego przyjrzenia się pracy specjalistów do spraw ochrony własności przemysłowej.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją „Rzeczników Talentów” objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoPolska Izba Rzeczników PatentowychPolitechnika WarszawskaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieWydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego,  Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Projekt wspierają także: Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi, Biuro Karier Politechniki WarszawskiejBiuro Karier Politechniki WrocławskiejBiuro Karier Uniwersytetu WrocławskiegoCentrum Transferu i Technologii UJ Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDocFundacja Klaster Life Science KrakówFundacja Kobiety NaukiFundacja NANONET.PLŚląski Klaster Nanoruch społeczny Obywatele Nauki, Nauka i Transfer Wiedzy- Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Patronami medialnymi Rzeczników Talentów są: Dziennik Gazeta PrawnaRadio KampusTV PWstudentnews.pldlastudenta.plpodprad.pl.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia stron Fundacji JWP oraz partnerów projektu.

Zapraszamy na nasz profil edukacyjny na: facebook.pl/pomysl.patent.zysk

Do pobrania:

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl