Raport OHIM o podrabianych towarach w Unii Europejskiej

03 sierpnia 2015
Udostępnij:

Zwalczanie podrabianych towarów zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i jakości żywności zostało przez Europol określone jednym z priorytetów na lata 2014-2017. By dokładnie określić skalę problemu Europol wspólnie z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) stworzyły raport na temat podróbek w Unii Europejskiej.

Raport pokazuje, że chociaż kraje azjatyckie wciąż pozostają głównymi źródłami pochodzenia podrabianych towarów, to wzrasta znacząco produkcja podróbek wewnątrz UE. Jest to tańsze, mniej ryzykowne i obniża koszty transportu. Dowodzi to jednak, że nielegalny choć bardzo dochodowy handel podrabianymi towarami musi być zwalczany wszelkimi sposobami, jako zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli.

Raport dostępny jest na stronie Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl