Ostrzegamy przed próbami wyłudzenia opłat

26 sierpnia 2015
Udostępnij:

W ostatnim czasie osoby i firmy korzystające z ochrony własności przemysłowej, np. rejestrujące znaki towarowe lub zgłaszające patenty, często otrzymują korespondencję zawierającą wprowadzające w błąd faktury dotyczące płatności za publikację informacji o przedmiotach własności przemysłowej lub przypomnienie o upływającym okresie ochrony.

Nie jest to oficjalna korespondencja pochodząca z Urzędu Patentowego RP lub zagranicznych instytucji zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Otwarte i publicznie dostępne bazy urzędowe (UPRP, EPO i WIPO) pozwalają poznać dane zgłaszających. Niektóre firmy wykorzystują te informacje i wysyłają do zgłaszających własną propozycję. Jest to dokument bardzo podobny do faktury, dotyczący rejestracji zgłoszenia w prywatnych bazach internetowych lub rejestrach. Informacja o tym, że nie jest to właściwa rejestracja w urzędzie dopisana jest na dokumencie, na dole, małym drukiem, tak, że łatwo ją przeoczyć. Dokonanie opłaty za taką „rejestrację” może równać się zobowiązaniu opłacania jej przez kilka kolejnych lat. Zgłaszający może również być błędnie przekonany, że wniósł opłatę urzędową i nie opłacić w terminie stawek obowiązujących za zgłoszenie w urzędach (UPRP, EPO lub WIPO). – Brak wpłaty w urzędzie powoduje wygaszenie prawa ochronnego i utratę możliwości ochrony patentowej rozwiązania – ostrzega Mirosława Ważyńska, rzecznik patentowy z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi.

Zarówno urzędy jak i rzecznicy patentowi wspierający swoich klientów w przygotowywaniu zgłoszeń starają się informować i ostrzegać o podobnych praktykach zgłaszających wnioski o ochronę patentową, tak by nie ponosili oni niepotrzebnych kosztów i nie tracili możliwości uzyskania praw ochronnych do swoich rozwiązań.

Jeżeli ktokolwiek z naszych Klientów nie ma pewności, czy korespondencja, którą otrzymał, rzeczywiście dotyczy prowadzonej sprawy, powinien się do nas zgłosić, byśmy mogli ją zweryfikować. Na stronie UPRP jest również dostępna lista podmiotów przesyłających wątpliwe oferty wraz z przykładami dokumentów.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl