Ochrona własności przemysłowej – nabór wniosków o dofinansowanie

04 sierpnia 2016
Udostępnij:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dotyczący uzyskania dofinansowania na ochronę własności przemysłowej. Nabór wniosków potrwa do 20 stycznia 2017 roku.

W ramach dofinansowania preferowane są dwa rodzaje projektów obejmujące:

  • uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej.
    a
  • realizację ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

a
Planowana minimalna wartość projektu to 10 000 zł, maksymalna – 1 000 000 zł. Poziom dofinansowania wynosi do 50% wartości (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu). Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Więcej informacji (w tym niezbędne do złożenia wniosku dokumenty) znajduję się na stronie PARP.

Wakacje obfitować będą w wiele naborów wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców, w tym zwłaszcza na:

  • projekty badawczo-rozwojowe (m.in. „Szybka ścieżka” – MŚP, duże firmy; „Instalacje pilotażowe” – duże firmy, RPO woj. małopolskiego – MŚP, duże firmy, konsorcja naukowo-przemysłowe);
    a
  • projekty inwestycyjne (m.in. „Badania na rynek” – MŚP; „Kredyt na innowacje technologiczne” – MŚP; RPO woj. lubelskie – MŚP; Centra B+R – MŚP, duże firmy).

a
Firmy zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat ogłoszonych i planowanych konkursów: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferujemy pomoc w przygotowywaniu elementów wniosków o dofinansowanie dotyczących ochrony własności intelektualnej. Współpracujemy także z doświadczonymi doradcami, którzy od wielu lat z powodzeniem wspierają wnioskodawców w rozwoju projektów i pozyskiwaniu środków publicznych na ich realizację.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl