Ochrona własności intelektualnej po Brexicie

31 stycznia 2020
Udostępnij:

Od jutra Unia Europejska będzie liczyła 27 krajów. Żegnamy Wielką Brytanię. BREXIT stanowi wyzwanie na bardzo wielu płaszczyznach, szczególnie tam, gdzie prawo jest mocno ujednolicone w ramach Unii Europejskiej. Taką płaszczyzną są niewątpliwie prawa własności przemysłowej.

Wciąż nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania o to, co z własnością intelektualną po Brexicie. Podstawy zostały jednak ustalone. Wiadomo na przykład, że prawa bazujące na legislacji UE, czyli unijne znaki towarowe i wzory, zostaną zastąpione równoważnymi prawami brytyjskimi.

Patenty i wzory użytkowe oraz SPC

Patenty europejskie przyznawane są na podstawie Konwencji o udzielaniu Patentów Europejskich, która jest umową międzynarodową. Jeśli Wielka Brytania nie odstąpi od tej umowy, to procedura przyznawania patentów w trybie europejskim, a także ich walidacji, nie ulegnie zmianie.

W kwestii dodatkowych świadectw ochronnych (SPC), których przyznawanie jest obecnie regulowane przez unijne rozporządzenie, Wielka Brytania deklaruje przeniesienie przepisów unijnych do prawa krajowego, by zapewnić odpowiednią ochronę.

Krótkie i treściwe wyjaśnienie dotyczące patentów i SPC można znaleźć w filmie brytyjskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej (UKIPO) zamieszczonym na portalu Youtube.

Znaki towarowe i wzory przemysłowe

Wielka Brytania pozostanie częścią unijnego systemu znaków towarowych i wzorów do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z komunikatem EUIPO: umowa o Brexicie stanowi, że w okresie przejściowym, który potrwa do 31 grudnia 2020 r., prawo UE nadal obowiązuje w Wielkiej Brytanii i na jej terytorium. Dotyczy to rozporządzeń o znakach towarowych Unii Europejskiej (EUTM) i wspólnotowych wzorach przemysłowych (RCD).

Pod koniec okresu przejściowego (1 stycznia 2021 r.) brytyjski Urząd ds. Własności Intelektualnej (UKIPO) zastąpi prawie 1,4 miliona obowiązujących unijnych znaków towarowych i 700 000 wzorów wspólnotowych porównywalnymi prawami brytyjskimi. Posiadacze ważnych, wcześniej zarejestrowanych praw, nie muszą nic robić.

Zgłoszenia znaków i wzorów w EUIPO dokonywane po Brexicie nie obejmą terytorium Wielkiej Brytanii. Konieczne będzie osobne zgłoszenie w brytyjskim IPO, co zapewne wygeneruje dla przedsiębiorców wyższe koszty ochrony własności intelektualnej.

W okresie przejściowym stosowanie rozporządzeń EUTM i RCD obejmuje w szczególności wszystkie przepisy merytoryczne i proceduralne, a także zasady dotyczące reprezentacji w postępowaniu przed EUIPO. Wszystkie postępowania przed Urzędem, które dotyczą podstaw odmowy dotyczących terytorium Wielkiej Brytanii, wcześniejszych praw pochodzących z Wielkiej Brytanii lub podmiotów mających siedzibę w Wielkiej Brytanii, będą przebiegać tak jak poprzednio, do końca okresu przejściowego.

Właściciele praw wyłącznych, którzy nie zechcą utrzymywać ochrony swoich znaków lub wzorów po zakończeniu okresu przejściowego, będą mogli skorzystać z możliwości opt-out, czyli zrezygnować z nich.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl