Ochrona odmian roślin – nowa usługa kancelarii JWP

02 października 2015
Udostępnij:

Wyłączne prawo do odmian roślin stanowi jedno z najnowszych, a zarazem najbardziej wyspecjalizowanych praw własności intelektualnej. Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi jako jedna z nielicznych świadczy obecnie na polskim rynku profesjonalną pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu praw wyłącznych do odmian roślin, a także w ich ochronie przed naruszeniami.

Nowe odmiany roślin są kluczowym elementem współczesnego rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa. Nie tylko dają lepsze plony, zapewniając przy tym wyższą jakość i odporność na szkodniki lub choroby, ale są też najbardziej opłacalnym sposobem na zwiększenie wydajności i jakości produkcji. Hodowca może ubiegać się o przyznanie wyłącznego prawa do odmiany rośliny, jeżeli jest ona odrębna, wyrównana, trwała oraz nowa, a jej nazwa odpowiada wymogom określonym w przepisach prawa. Dotyczy ono wszystkich rodzajów i gatunków roślin, w tym odmian roślin rolniczych, warzywnych, sadowniczych i ozdobnych. Prawo to jest dziedziczne oraz zbywalne, przez co może stanowić istotny przedmiot obrotu gospodarczego.

Uzyskanie wyłącznego prawa do odmiany rośliny zapewnia uprawnionemu monopol w zakresie jej wykorzystania. Obejmuje ono m.in.:

  • wytwarzanie lub rozmnażanie,
  • przygotowanie do rozmnażania,
  • oferowanie do sprzedaży, sprzedaż lub inne formy zbywania,
  • eksport i import,
  • przechowywanie.
    a

Od chwili uzyskania prawa wszelkie wskazane powyżej działania wymagają zgody uprawnionego. Hodowca posiadający wyłączne prawo do odmiany może natomiast, w drodze umowy licencyjnej, udzielić innej osobie upoważnienia do odpłatnego korzystania z przysługującego mu prawa.

Więcej informacji (dotyczących m.in. możliwości i procedury uzyskania wyłącznego prawa do ochrony odmian roślin) znajduję się w zakładce „Usługi”.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl