Nowelizacja pwp na szybkiej ścieżce

11 stycznia 2019
Udostępnij:

Rządowy projekt nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. Zmiany w ustawie mają dostosować polskie przepisy do uregulowań Dyrektywy 2015/2436 zmierzającej do ujednolicenia ustawodawstwa krajów członkowskich dotyczącego znaków towarowych.

Zmodyfikowana zostanie definicja znaku towarowego. Będzie uwzględniała nowe formy wyrazu często współcześnie stosowane przy projektowaniu oznaczeń, np. dźwięki, hologramy, sekwencje obrazów. Uproszczeniu ulegnie też procedura przedłużania ochrony znaku towarowego. Po wejściu w życie nowelizacji wystarczy w tym celu wniesienie opłaty. Obecnie, aby przedłużyć ochronę znaku, wymagany jest również pisemny wniosek.

W pierwszym czytaniu do projektu ustawy, dostępnego tutaj, nie wprowadzono znaczących zmian. Ustawa została skierowana na tzw. szybką ścieżkę legislacyjną, gdyż 15 stycznia br. upływa termin wyznaczony przez Dyrektywę na wprowadzenie zmian do prawodawstwa krajowego.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl