Niemiecka ratyfikacja umowy o jednolitym sądzie patentowym nieważna

23 marca 2020
Udostępnij:

Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny podtrzymał skargę konstytucyjną wniesioną przeciwko niemieckiemu aktowi ratyfikacji umowy o jednolitym sądzie patentowym (UPCA). Jednocześnie wskazał drogę do przyszłej ratyfikacji. Trybunał orzekł, że akt ratyfikacji został przyjęty jednogłośnie w parlamencie niemieckim, ale z niewystarczającym kworum.

Zdaniem Trybunału w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (UPC) Bundestag potrzebuje większości dwóch trzecich głosów, ponieważ ratyfikacja UPCA pociągałaby za sobą zmianę Konstytucji pod względem merytorycznym.

Nie jest do końca pewne, czy ta decyzja oznacza definitywny koniec Jednolitego Sądu Patentowego.  Bundestag może „uratować” sytuację, ponownie przegłosowując ratyfikację UPCA, tym razem większością dwóch trzecich głosów. Tym niemniej oznacza to kolejne wielkie opóźnienie i utrudnienie na drodze do wprowadzenia systemu jednolitego patentu w Europie. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności trzeba się liczyć z niepowodzeniem tego projektu. Niemcy są jednym z trzech kluczowych państw członkowskich, które muszą ratyfikować Umowę, by Jednolity Sąd Patentowy mógł zacząć działać.

Trzy tygodnie temu rząd Wielkiej Brytanii potwierdził, że nie będzie już uczestniczył w systemie UPC. Ogłoszenie zaskoczyło europejską społeczność patentową. Wcześniej Wielka Brytania sugerowała, że pomimo Brexitu nie wycofa się z systemu jednolitego patentu.

Opr. KT

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl