Minimalizowanie ryzyka naruszeń patentowych przy transakcjach sprzedaży produktów

24 lipca 2019
Udostępnij:
Coraz częściej kupujący chcą uzyskać od sprzedawców wiążące gwarancje, że dalsze oferowanie i wprowadzanie do obrotu nabywanych produktów nie będzie naruszać patentów osób trzecich. Sprzedawcy – w szczególności importerzy – są wówczas w niełatwej sytuacji, zwłaszcza jeśli sami nie mają pewności, czy rozwiązanie zawarte w produkcie faktycznie wchodzi w zakres cudzego monopolu patentowego. Jak w takim przypadku umownie (i nie tylko) minimalizować ryzyko związane z potencjalnym naruszeniem patentowym?

 

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl