Mediacje – czy nowe przepisy zachęcą przedsiębiorców do polubownego rozwiązywania sporów?

13 lipca 2016
Udostępnij:

Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów zostały wprowadzone do polskiego prawa już wiele lat temu. Jednak dopiero nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., przewiduje szereg regulacji, które znacznie ułatwiają skierowanie sprawy do mediacji.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na ten temat, który jest dostępny na naszym blogu „Wszystkie prawa zastrzeżone”.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl