Mec. Dorota Rzążewska o prawie autorskim na łamach „Getting the deal through”

24 listopada 2014
Udostępnij:

Zapraszamy do lektury publikacji „Getting the Deal Through”, na łamach której mec. Dorota Rzążewska, rzecznik patentowy, radca prawny oraz wspólnik zarządzający kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, opisuje polskie regulacje prawne dotyczące prawa autorskiego.

Ponadto doroczna publikacja w ujęciu komparatystycznym przedstawia porządki prawne (w tym zakresie) 24 krajów z całego świata, co pomaga zauważyć istotne analogie i różnice pomiędzy danymi jurysdykcjami, a także daje pogląd na stan prawny obowiązujący w danym kraju, co może okazać się niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie tegoż własnie państwa.

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, iż redakcja czasopisma „Getting the Deal Through” przyznała mec. Dorocie Rzążewskiej tytuł „krajowego eksperta” w dziedzinie prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl